• (Diğer ülkeler)
  • |
  • Bayi Bul
/ / / Çevre Yönetimi

Çevre Yönetimi

Çevreyi korumak, John Deere için yeni bir şey değildir. Sorumlu kaynak yönetiminin şirketimiz, çalışanlarımız, müşterilerimiz, komşularımız ve dünyamız için hayati olduğunu biliyoruz. John Deere durmadan, verimli ve etkili ürünler geliştirip sunmak ve çevresel etkiyi en aza indirmek için çalışır. Ofislerde, fabrikalarda ve çevre göz önünde bulundurularak inşa edilmiş ve korunmuş bayiliklerde, bu ürünleri tasarlıyor, üretiyor ve destekliyoruz.

 

Bu alana karşı bağlılığımız küçük bir taahhüt değildir. Önemli kaynaklar ve çabalar tamamen hedeflerimize ulaşmaya adanmıştır. Sizin de bizden bekleyeceğiniz budur. Çevreci olmak köklerimizde mevcuttur.

Faaliyetlerimiz ve Çevre

Faaliyet süreçlerimiz, çevrenin korunmasına karşı güçlü bir bağlılığı yansıtır. Sürekli, enerji tasarruflu sistemleri araştırıyoruz. Hava ve su kalitesini sürdüren sistemleri. Atık eliminasyonunu ya da azaltılmasını sağlayan sistemleri. Ve yeni ürünlere, yaklaşımlara veya teknolojilere yatırım yaparken, en elverişli çevresel etkiye sahip olanlara ayrıcalık tanıyoruz.

Faaliyetlerimiz hakkında daha fazla bilgi alın.

Ürünlerimiz ve Çevre

John Deere ürünleri verimlilik ve üretkenlik için tasarlanır. Ve ihtiyaçlarınızı gerçekten anlayarak ve yenilikçi teknoloji kullanarak, yalnızca daha verimli ve üretken değil, aynı zamanda çevreye de derinden saygı gösteren makineler sunabiliyoruz.

Ürünlerimizin doğal kaynakları nasıl koruduğu hakkında daha fazla bilgi alın.

John Deere Hakkında

1837'deki kuruluşundan beri, John Deere sektöründe, ürünlerinde ve hizmetlerinde çok büyük değişimler yaşadı. Değişim her zaman fırsatlarla birlikte ortaya çıkar. Ve Deere, her zaman değişimi benimsemeye hazır ve istekli oldu. Yine de, bütün bunlara rağmen, John Deere hala kendini toprağa bağlı olanlara, çiftçi ve rençperlere, toprak sahiplerine, müteahhitlere adamıştır. Ve Deere hiçbir zaman kurucusunun temel değerlerinden vazgeçmemiş ve bu değerleri unutmamıştır: bütünlük, kalite, bağlılık ve yenilik.

John Deere'ın temel değerleri hakkında daha fazla bilgi alın.