• (Diğer ülkeler)
  • |
  • Bayi Bul
/ / / / Kronoloji

Kronoloji

Demirci ve mucit olan John Deere'ın hikayesi, 19. yüzyılda bölgeye yerleşenlerin vaat edilmiş altın topraklar olarak gördüğü, Orta Batı Eyaletlerinin yerleşimi ve gelişimiyle aynı doğrultudadır. 1837'den beri, John Deere şirketinin hikayesinin tamamı, temel değerlerimiz olan bütünlük, kalite, bağlılık ve yeniliği yansıtan insanların, yerlerin ve ürünlerin hikayesi olmuştur.

1837 - 1869

1837 John Deere, Grand Detour, Illinois'deki demirci dükkanında, öncü çiftçilerin Ortabatı'nın nemli bozkır topraklarında temiz çizgiler açmasını sağlayan, parlatılmış çelikten bir pulluk icat eder.

1838 demirci John Deere, üretici John Deere'a dönüşür. Daha sonra, 1839'da 10, 1841'de 75 ve 1842'de 100 pulluk üretir.

1843 Deere ve Leonard Andrus "demircilik, pulluk yapımı sanatı ve ticaretinde ve buna ek olarak her şeyde ortak" olurlar.

1848 Büyüyen şirket, Grand Detour'un 75 mil güneybatısına, Moline'e taşınır. Moline, su gücü ve ulaştırma avantajları sağlar. Deere yeni bir ortak olarak Robert N. Tate'i seçer. Moline'e taşınan Tate, 28 Temmuz'a kadar üç katlı demirci dükkanlarının çatısını daha da yükseltir.

1850 Şirket Deere, Tate & Gould ismini alır.

1852 Deere, ortaklarının hisselerini satın alır. Sonraki 16 yıl boyunca şirket John Deere, John Deere & Company, Deere & Company ve Moline Pulluk Fabrikası gibi farklı şekillerde anılır.

1853 Deere'ın yaşayan tek oğlu, on altı yaşındaki Charles, Chicago ticaret fakültesinden mezun olduktan sonra, muhasebeci olarak şirkete katılır.

1858 Şirket, ülke genelinde yaşanan ekonomik kriz sırasında sendeler. İflas nedeniyle mülkiyetin el değiştirmesinden kaçınmak için manevralar ve idari düzenlemeler yapılır. John Deere başkan olarak kalır, fakat idari yetki 21 yaşındaki Charles Deere'a geçer. Sonraki 49 yıl boyunca şirketi o yönetir.

1861 İç savaş başlar. Ordunun talebi ve Avrupa'daki mahsul kıtlığı ekin fiyatlarını yükselttiği için, Ortabatılı çiftçiler ve tedarikçileri, savaş yılları boyunca büyür. Geniş ölçekli Ortabatı çiftçiliği, savaş sırasında gelişir. Çiftlik makineleri, küçük çiftçiler için bile genişlemeyi mümkün kılarak gelişir.

1864 John Deere, çelik pullukların dökümünde kullanılan kalıplar için şirketin ilk geçerli patentini alır. Bunu birkaç ay içinde başka bir patent ve sonraki yıl içinde de üçüncü bir patent izler.

1868 31 yıl süren ortaklık veya şahıs şirketinden sonra girişim, Deere & Company adı altında şirketleşir. Başta dört olan hissedar sayısı, bir yıl içinde altıya çıkar. Charles ve John Deere şirketin yüzde 65'ini kontrol eder.

1869 Charles Deere ve Alvah Mansur Kansas'ta, Deere, Mansur & Co. adı altında ilk şubeyi kurar. Belirli bir coğrafi alan içinde Deere ürünlerinin yarı-bağımsız dağıtıcısı olan bu şube, şirketin mevcut çiftlik ve endüstriyel ekipman satış şubelerinin ve satış bölgelerinin öncüsü olur.

1870 - 1899

1873 New York bankasının iflasıyla tetiklenen 1873 Krizi ile 1870lerde ekonomik kriz başlar. John Deere Moline belediye başkanı olarak seçilir ve iki yıl hizmet verir.

1875 Gilpin Moore, Gilpin Tek Kişilik Pulluk'u geliştirir. Bu ürün, çiftçinin ayağını yerden keser, onu bir koltuğa oturtur ve şirketin 19. yüzyıldaki en başarılı ürünlerinden biri olur.

1876 İş potansiyelinin düşüşü ve hızla yükselen borçlar nedeniyle, şirket yüzde onluk bir kesinti yapar. Kısa süren grev biter ve işçiler şirket şartlarıyla çalışmaya geri döner. "Sıçrayan geyik" ticari markası tescil ettirilir.

1877 Mısır ekim makineleri üretmek için, Moline'de Deere & Mansur Şirketi kurulur. Kansas'taki şubeye benzer bir ada sahip olan bu ayrı birim, 1909'da Deere & Company'nin bir parçası olur.

1878 Gilpin Tek Kişilik Pulluk, Uluslararası Paris Sergisi'ndeki arazi denemesinde diğer 50 pulluğu geçerek, birincilik ödülü olan 1000 frank değerindeki Sevr vazosunu kazanır. Birim satışlar, sonraki yıl 5198'e ve 1883'te de 7824'e yükselir.

1880 On yılın başında vagonlar ürün ailesine girer ve kısa bir süre sonra arkasından faytonlar gelir. Yüzyılın sonunda, şirket kataloglarında Derby, Red Star, White Elephant, Victoria, Goldsmith ve Sterling faytonları ve Old Hickory, New Moline ve Mitchell vagonları yer alır.

1882 Deere & Mansur Şirketi'nin mısır ekim makineleri, yenilikçi bir döner başlıklı ekim mekanizması uygulayarak 48.000 dolarlık bir kar getirir.

1883 1879 ile 1883 arasında en iyi satan beş ürün hareketli pulluklar, Gilpin pullukları, kültivatörler, kürekli pulluklar ve tırmıklar olur. Hareketli pulluklar, diğer dördünün toplamından daha fazla birim satış (224.062) yapar.

1886 John Deere, 82 yaşında Moline'de vefat eder.

1888 Buharlı traktörler, 1880lerde Amerikan çiftliklerinde görülür. Deere, traktörleri değil ama traktörlerin çekebileceği pulluk takımları yapar. "Buhar Çağı," "homurdanan, üfleyen dev," benzinli traktörle yer değiştirene kadar yaklaşık 30 yıl sürer.

1890 Deere'ın yönetim kurulu şirketi satmayı önerir. Bir Britanya sendikası ve başka talipler ortaya çıkar, ama anlaşmalar başarısız olur ve şirket bağımsız olarak kalır. Sherman Anti-tröst Kanunu kabul edilir. Kanun,başka şeylerle birlikte, ticaret dernekleri arasında fiyat tespiti yapılmasını yasadışı bir uygulama haline getirir.

1892 Charles Deere'ın kızı Katherine, daha sonra şirketin CEO'su olarak Charles'ın halefi olan, William Butterworth ile evlenir. Charles'ın kızı Anna William D. Wiman ile evlenir. Oğulları, Charles Deere Wiman, Butterworth'un halefi olur.

1893 New York borsasının çöküşüyle patlayan 1893 Krizi, 19. yüzyılın en büyük ekonomik krizini başlatır.

1894 Ülkeye bir bisiklet çılgınlığı hakim olur. Şube kataloglarında Deere Leader, Deere Roadster ve Moline Special ürünleri yer alır. Bu çılgınlık birkaç yıl içinde son bulur. (1970lerde, şirket kısa bir süreliğine bisiklet sektörüne geri döner.)

1895 The Furrow sahneye çıkar. Gelişerek, dünyanın önde gelen çiftçi dergilerinden biri haline gelir.

1900 - 1929

1903 Pulluk fabrikası yöneticisi George Mixter, şirketi öğütme odasında kapsamlı çevre denetimleri benimsemeye ikna eder.

1907 Charles Deere vefat eder. Damadı, William Butterworth CEO olur. Şirket, 65 yaşını geçmiş ve 20 yıl ya da daha fazla hizmet vermiş çalışanları için katkısız emeklilik maaşı planı oluşturur.

1910 Müdürler geniş çaplı bir yeniden örgütlenme başlatır. Amacı, Deere & Company yönetim kurulu tarafından denetlenen birleştirilmiş bir kuruluştur. Plan, fabrikaları ve şubeleri birleştirir, edinimleri öngörür ve muhasebe ve finansman planlamasını merkezileştirir.

1911 Şirket ilk defa, imtiyazlı hisse senetlerinin 400.000 tanesini piyasaya çıkarır. Hisseler, sonraki yıl New York Menkul Kıymetler Borsası'nda listelenir.

1912 Modern Deere & Company ortaya çıkar. Şirket, ABD'de 11 ve Kanada'da bir üretim biriminden, bir ihracat bölümü de dahil 20'si ABD'de ve beşi Kanada'da olmak üzere, 25 satış biriminden oluşur. Şirket ayrıca, bir kereste fabrikası çalıştırır ve Arkansas ve Louisiana'da yaklaşık 16.888 hektarlık ormanlık araziye sahiptir. Doğu Moline'de Hasat Makinesi İmalathanesi kurulur.

1918 Deere, Waterloo Boy traktörlerinin üreticisini satın alır. Bu traktör, şirketin temel ürünü haline gelir. Bu yıl 5634 Waterloo Boy satılmasına rağmen, Ford Otomobil Şirketi 34.167 Fordson traktörü satar. Birinci Dünya Savaşı biter; orduda görev yapan 1611 Deere çalışanından 37'si vefat eder.

1919 İşçi karışıklıkları, tüm ülkeye yayılır. Waterloo'da, sendikanın tanınması için üç ay süren acılı bir grev ortaya çıkar; bu, Deere'ın o zamana kadar yaşadığı en ciddi çalışan ilişkileri anlaşmazlığıdır. Grev, Deere'ın sendika dışında kalmasıyla son bulur.

1920 Ekonomi hızla kötüye gider. Tarımın "Altın Çağı" biterken, çiftlik iflasları hızla artar. General Motors da dahil olmak üzere ünlü isimler traktör sektöründen çekilir. Federal Ticaret Komisyonu, ekipman üreticilerini fiyat sabitlemekle suçlar.

1921 Zor zamanlar devam eder. Sektör daralırken, kapsamlı işten çıkarmalar bunu takip eder. Önceki yıl 5045 olan Waterloo Boy traktör satışları, hızla 79'a düşer. Hala çalışanların yevmiyeleri en az yüzde 10 kesilir.

1923 Deere, "D" Modeli'ni piyasaya sürer. Başlangıcından itibaren başarılı olur ve John Deere adını taşıyacak ilk iki silindirli Waterloo yapımı traktör, ürün grubunda 30 yıl kalır.

1925 Deere'ın IH-Farmall'a karşılığı olan, "Çok Amaçlı" Traktör için tasarımlar başlar.

1926 1920lerde çiftliklerdeki üretim fazlası gittikçe artan bir sorun haline gelir.

1927 Şirket, John Deere No. 2 biçerdöverini üretir. 2. Bir yıl sonra, kataloglarda daha küçük ve daha popüler bir makine olan John Deere No 1'in reklamı yapılır. 1929'a kadar, No. 1 ve No. 2 daha yeni, daha hafif versiyonlarıyla değiştirilir.

1928 William Butterworth, Birleşik Devletler Ticaret Odası başkanı seçilir. Birincil şirket yönetimi yetkisi Charles Deere Wiman'a geçer.

1929 Bir sıralı ekin traktörü olan, "Çok Amaçlı" Wide-Tread, pazara girer. Bu, iki ekin sırası arasında sabitlenen üç tekerlekli ön bölüme ve tekerleklerin iki ekin sırasını kaplamasına yetecek kadar geniş bir arka aksa sahip ilk Deere traktörüdür.

1930 - 1959

1930 Konsolidasyonlar sonunda yalnızca yedi çiftlik ekipmanı şirketi kalır: John Deere, IH, Case, Oliver, Allis-Chalmers, Minneapolis-Moline ve Massey-Harris. Deere ve IH, ürün kategorilerinin çoğunda üstünlüğe sahiptir.


1932 Büyük Buhran sertleşerek, toplu işten çıkarmalara, ücret ve emeklilik maaşı kesintilerine, kısaltılmış vardiyalara ve ücretli izinlerin geçici olarak durdurulmasına neden olur. 1920lerdeki bir tasarruf yeniliği, Thrift Planı, bazı çalışanların yükünü hafifletir. John Deere, işsizler için toplu sigortaya devam eder, şirket konutlarının kirasını düşürür ve "çalıştırma" projeleri başlatır.


1933 Sektör neredeyse duraklama dönemindedir. Satışlar 8.7 milyon dolara iner. Para kaybı anlamına gelse bile, şirket çiftçilerin bağlılığını güçlendirerek, gerektiği sürece borçlu çiftçilerle çalışmaya karar verir.


1934 Buhrana rağmen, şirket ürün geliştirmeye önem verir. "A" Modeli Traktörler üretime girer. 1935'te bunu daha küçük ama benzer bir "B" Modeli takip eder. 1952''ye kadar ürün grubunda kalarak, şirket tarihindeki en popüler traktörler olurlar.

1935 Tekerlekli traktörlerde güçlü olan John Deere ve paletli traktörlerde üstün olan Caterpillar, özellikle Kaliforniya'da birbirlerinin ürünlerini satmak için güçlerini birleştirirler. Başta güçlü olan bağlantı, zamanla zayıflar ve sonunda 1960ların ortasında kopar.

1938 Deere mühendisleriyle birlikte çalışan, endüstriyel tasarımcı Henry Dreyfuss, "A" ve "B" Traktörlerini modernize eder. Bundan itibaren çekici tasarım kaygısı, John Deere ürünlerinin ayırıcı özelliği olan yararlı geleneksel değerlere katılır.

1939 İkinci Dünya Savaşı başlar. Moline Vagon İmalathanesi'nde üretilen, "L" Modeli Serisi Traktörlerin satışlarında, Henry Dreyfuss'un tasarımından sonra 1936'dan 1946'ya kadar oldukça büyük bir artış görülür.

1940 Makineleşme ilerler. Amerikan çiftlikleri genişler; çiftliklerdeki işgücü azalır. Sonraki on yıl başlarken, 1.6 milyon, 1930 toplamının neredeyse iki katı kadar, çiftlik traktörü kullanımdadır.

1942 Charles Deere Wiman albay olarak atanmayı kabul eder. Burton Peek, geçici şirket başkanı olarak Wiman'ın halefi olur. 1944'te Deere'a dönmeden önce, Wiman kısa bir süre Savaş Üretim Kurulu'nun çiftlik makine ve ekipmanları bölümünü yönetir.

1943 Deere askeri traktörler, cephane, uçak parçaları ve kargo ve taşınabilir çamaşır birimleri yapar.

1945 John Deere fabrika işçileri sendikaları kabul ederken, geleneksel şirket paternalizmi zayıflar. Ücret ve çalışma şartlarıyla ilgili toplu görüşmeler, 105 yıllık işçilerle bireysel olarak anlaşma yönteminin yerine geçer.

1947 Yeni John Deere Dubuque İmalathanesi "M" Model Traktör üretir. İki yıl sonra, paletli bir şasi ile donatılan "M", "MC" adı verilen paletli bir traktör haline gelir. Bu, Dünya Genelinde İnşaat Ekipmanları Bölümü'nün müjdecisi olur. "MC," ön bölümüne bir bıçak eklendiğinde buldozere dönüşür.

1948 Deere Des Moines İmalathanesi, kılıçları döverek pulluk demiri haline getirir. Eski bir cephane tesisi, devletten alınır ve pamuk toplama makinesi ve ekme biçme aletleri üreten bir tesise dönüştürülür. Daha sonra pulluk da üretecektir.

1949 Deere'ın ilk dizel motorlu "R" Model Traktörü üretime girer.

1953 Model 70, o günün en büyük sıralı ekin traktörü olarak piyasaya sürülür. Başlangıçta benzin, her türlü yakıt veya LPG motorla kullanılabilen traktör, ilk dizel sıralı ekin traktörü olur.

1955 William A. Hewitt, kayınpederi Charles Deere Wiman'ın vefatından sonra, önce başkan ardından da CEO olarak seçilir. Deere ailesinin son temsilcisinin yaptığı gibi, sonraki 27 yıl şirketi yönetir.

1956 Firma, çok uluslu bir üretici olma yolunda bir adım atar. Şirket, Meksika'da küçük-traktör montaj fabrikası kurmaya ve İspanya'da sınırlı varlığı olan bir Alman traktör ve hasat makinesi üreticisinde çoğunluk hissesi almaya karar verir. Birkaç yıl içinde Fransa, Arjantin ve Güney Afrika'ya taşınır.

1958 John Deere ekipmanlarının iç alım finansörü olan John Deere Kredi Şirketi faaliyete geçer.

1959 Şirket, şimdiye kadar ürettiği en büyük traktör olan dizel motorlu, 215 beygirgücü, 10 tonluk 8010 Goliath'ı piyasaya sürer. Yalnızca birkaçı satılır. Sovyetler Birliği Genel Sekreteri Kruşçev, Des Moines İmalathanesi'ni ziyaret eder.

1960 - 1989

1961 Rosario, Arjantin'de yeni bir traktör ve ekipman üretim planı tamamlanmaya yaklaşır. Orleans, Fransa'nın yakınındaki Saran'da, yeni bir motor fabrikası inşaatı başlar. Moline'de, Deere & Company İdari Merkezinin inşaatı başlar.


1962 John Deere 125. yıldönümüne imza atar. Dubuque, Iowa'da bir ürün mühendisliği merkezi inşaatı başlar. Şirket, Johannesburg yakınındaki bir çiftlik ekipmanı firması olan South African Cultivators'da çoğunluk hissesi alır.


1963 John Deere, dünyanın en büyük çiftlik ve endüstriyel traktör ve ekipman üreticisi ve satıcısı olarak IH'i geride bırakır. Şirket, çim biçme ve bahçe traktörleri ve ayrıca çim biçme makineleri ve kar küreme makineleri gibi ek parçalar üretmeye ve satmaya karar vererek, tüketici piyasasına girer.


1964 Deere & Company İdari Merkezi açılır. Eero Saarinen tarafından tasarlanan merkez, birçok mimari ödül alır. Şirket hedefleri ve temel politika ve prosedürlerinin arkasındaki ilkeler, "Yeşil Bültenler"de özetlenir.

1966 Çok başarılı bir yıl olur. Toplam satışlar ilk defa 1 milyar doları geçer. Gelirler 78,7 milyon dolara ulaşır. Çiftlik ekipmanı satışları dördüncü yılda rekor kırar. Endüstriyel ekipman satışları, yıllık artışta en yüksek seviyeyi yakalar. Çim ve bahçe ekipmanı satışları yüzde 76 artar. Dünya genelindeki istihdam rekor kırar.

1967 Baltimore'da ilk endüstriyel ekipman satış şubesi açılır.

1969 Genel satışlar, esasen çiftlik ekipmanı satışlarındaki gerilemeye bağlı olarak, normal seviyeye iner. Denizaşırı operasyonlar genişler, fakat kar getirmez. John Deere Sigorta Grubu yaratılır.

1970 Deere, artan çeşitlendirmeyi yansıtmak için, yönetim yapısını yeniden düzenler. Üç işletme bölümü ortaya çıkar: Çiftlik Ekipmanı ve Tüketici Ürünleri, ABD ve Kanada; Çiftlik Ekipmanı ve Tüketici Ürünleri, Denizaşırı ülkeler; ve dünya çapında sorumluluğu olan Endüstriyel Ekipman.

1971 "Hiçbir Şey Bir Geyik Gibi Koşmaz", John Deere Horicon İmalathanesi'nin yeni ürünü olan kar motosikletlerinin reklamını yapar. Slogan, 1984'te satılan kar motosikleti grubundan daha uzun süre devam eder.

1972 Operatör bölmesi olan dört yeni "2. Nesil" traktör modeli, Sound-Gard ürünleri, piyasaya girer. Çiftlik ekipmanı satışları 1 milyar doları aşar.

1974 John Deere ürünlerine, özellikle de çiftlik ekipmanlarına olan benzersiz talep devam eder, ama kapasite yetersizliği ve başka eksiklikler ortaya çıkar. Enflasyon maliyetleri yükseltir. Şirket, en geniş büyüme programını başlatır. 1979'a kadar, yeni tesisler için 1 milyar dolardan daha fazla harcanır.

1975 Davenport, Iowa'da yer alan John Deere Davenport İmalathanesi, endüstriyel ekipman bileşenleri üreterek faaliyete geçer.

1977 Japon üretici Yanmar ile küçük traktörlerin John Deere adı altında satışına izin veren bir anlaşma yapılır. Waterloo'da güncel hale getirilmiş bir Ürün Mühendisliği Merkezi kurulur.

1979 İstihdam, tüm zamanların en yüksek değerine, 65.392'ye ulaşır. Satışlar 5 milyar doların, gelirler 310 milyon doların üstüne çıkarak rekor kırar.

1980 Endüstride bir ilk olarak 4-sıralı bir pamuk toplama makinesi üretilir. Arazi testleri, makinenin operatörün verimliliğini yüzde 85'ten 95'e kadar arttırdığını gösterir.

1981 Waterloo'daki John Deere Traktör İmalathanesi, tam kapasiteyle çalışır hale gelir. İmalathane, ABD üretiminde bilgisayar kullanımında mükemmellik ödülü alır.

1982 Robert A. Hanson, emekli olan Kurul Başkanı William A. Hewitt'in halefi olur.

1983 1970lerin aşırı enflasyonunun ardından gelen şiddetli durgunluk, çiftçilerin ve müteahhitlerin yeni ekipmanlara yatırım yapma ihtiyaç ve kabiliyetlerini engeller. On yılın çoğunda zor sektör şartları devam eder.

1985 John Deere Sağlık Hizmetleri A.Ş. kurulur. Alt birimi Ulusal Miras Sağlık Planı, yüzyılın sonuna kadar 700'ün üstünde çalışana ve beş eyalette 400.000'den fazla üyeye sağlık hizmeti sunan bir kurum haline gelir.

1986 Birleşik Devletler'deki 163 günlük bir işçi grevi üretimi ciddi bir şekilde etkiler. Yıl sonu toplamında istihdam, 1979'da 65.392 olan seviyesinden yüzde 43 oranında düşerek 37.481 olur. Yüzyılın geri kalanında, istihdam 40.000'in altında kalır.

1987 Deere 150. yıldönümünü kutlar. Devam eden düşük çiftlik gelirleri ve Deere satışları, 99 milyon dolar net zarara neden olur.

1988 Zayıf çiftçi, bayi ve ekipman şirketlerinin faaliyetlerine son verdiği altı yıllık durgunluktan sonra, ekonomi tekrar yükselir. Deere & Company satışları, 1987'ye göre yüzde 30 artar. İki yıllık zarardan sonra, kar rekor kırarak 315 milyon doları aşar. Japon şirketi Hitachi ile, ekskavatörlerin Birleşik Devletler'deki montajı için bir ortaklık kurulur.

1989 Güç aktarma bileşenleri üreten Funk Üretim Şirketi satın alınır.

1990 - Bugün

1990 1987'den beri başkan ve 1989'dan beri CEO olan Hans W. Becherer, Robert Hanson'ın emekliliğiyle kurul başkanı olarak seçilir.


1991 ABD ve Kanada'daki çim ve toprak bakım ekipmanı işletmeleri ayrı bir bölüm haline gelir. Bunlar 1970'ten beri, çiftlik ekipmanı işletmelerinin bir parçasıydı. Şirket, Avrupalı bir çim biçme makinesi üreticisi olan SABO'yu satın alır.


1992 Eski traktörlere, devrilmeye karşı korumalı yapı ve emniyet kemeri yerleştirilmesini desteklemek için bir program başlatılır. John Deere, 1966'da çiftlik traktörleri için, ticari olarak satılan devrilmeye karşı korumalı ilk icatları piyasaya sürdü ve daha sonra patenti bedelsiz olarak bıraktı. Şirket, ilk defa sekiz tane Stratejik İşletme Birimi kurar.


1993 Yeni 5000, 6000, ve 7000 Serisi Traktörlerin Kuzey Amerika ve Avrupa'daki pazar payları yükselir. Almanya'daki 20 rakip arasında, Deere traktör satışlarında üçüncülükten birinciliğe yükselir. Çim biçme ve bahçe ekipmanı satışları, ilk defa 1 milyar doların üstüne çıkar.


1995 Deere'ın güçlü performansı, Yıllık Rapora göre, "Deere & Company'nin her bakımdan yeni bir şirket olduğunu göstermektedir." Bahsi geçen nedenler arasında; ürün teknolojisinde liderlik, kaliteye verilen önem ve gelişmiş maliyet yapısı ve varlık yönetimi yer almaktadır.

1997 Denizaşırı satışlar, şirketin 1970lerin ortasından önceki toplam satışlarını aşarak, 3 milyar doların üstüne çıkar. Şirket, Çinli bir biçerdöver şirketinde ortaklık payı kazanır. Moline şehir merkezinde, ekipman sergileri ve interaktif gösterimlerin yapıldığı John Deere Fuarı açılır.

1998 Önceki yıl çiftlik sektöründe görülen zayıflamaya rağmen, tarım ekipmanı satışları rekor kırar. Şirketin net geliri ilk defa 1 milyar dolara ulaşır. Şeker kamışı hasat ekipmanları üreten Cameco Industries satın alınır. Pune, Hindistan'da bir traktör üretim tesisi için çalışmalar başlar.

1999 Finansal standartlara meydan okurken, 1999 John Deere için bir gelişim yılı olur. Şirket, yalnızca çiftlik ekonomisindeki büyük düşüşe rağmen kayda değer bir kar kaydetmez, aynı zamanda son yıllarda daha dirençli birinci sınıf bir şirket yaratmak için yapılan eylemler, ilk zor sınavını başarılı bir şekilde atlatır. Özel Teknolojiler Grubu kurulur.

2000 Hans Becherer emekli olur ve Robert W. Lane CEO seçilir. Deere, ormancılık ekipmanlarında dünya liderlerinden biri olan Timberjack'i satın alır. Pune, Hindistan yakınında yeni bir traktör tesisi açılır. Arjantin ve Brezilya'da kredi ofisleri kurulur. Deere Lüksemburg'da, John Deere Kredi'nin Avrupa genelinde ekipman finanse edebilmesini sağlayan bankacılık lisansını devralır.

2001 McGinnis Farms ve Century Rain Aid'in satın alınmasıyla, John Deere Bahçe Düzenlemeleri kurulur.

2003 The Home Depot ile yapılan anlaşma aracılığıyla, sürülebilen çim biçme makineleri şirket tarihinde ilk defa kitleler halinde satılır. John Deere markalı, Deere'ın küçük/çeşitli tedarikçi programları, ABD Savunma Bakanlığı'ndan ilk defa "oldukça başarılı" derecesini alır. Deere'ın Ticaret ve Tüketim Ekipmanı ve İnşaat ve Ormancılık Ekipmanı Bölümleri'nin kazançlarıyla yükselen şirket gelirleri, 2003'te ikiye katlanır ve ekipman satışları yüzde 14 artar.

2004 1,406 milyar dolar olan yıllık gelir rekoru, 2003 gelir seviyesini iki katından daha fazla olur. Deere & Company Montenegro, Rio Grande do Sul, Brezilya'da yeni bir traktör fabrikası kurma planlarını açıklar. Tesisin, 2006'nın ikinci yarısında tam kapasiteyle üretime geçmesi beklenmektedir.

2005 Deere & Company Orenburg, Rusya'da bir tohumlama ekipmanı montaj işletmesi açar ve bir bayi şebekesi kurar. Şirket ayrıca, Pune, Hindistan'da John Deere'ın ortak olduğu traktör üretim tesisinin yakınında yeni bir mühendislik ve bilgi teknolojileri destek merkezi kurma planlarını açıklar. John Deere, Amerika Birleşik Devletleri'nin kırsal bölgelerindeki rüzgar enerjisi projelerine yatırım yapar ve John Deere Kredi tarafından yönetilen yeni bir rüzgar enerjisi birimi kurar.

2006 Küresel olarak artan pazar payı, gelirlerin 1.69 milyar dolar rekoruna ulaşmasını sağlar; Kurul Başkanı ve CEO Robert W. Lane, Industry Week dergisi tarafından "Yılın CEO'su" seçilir. John Deere Bahçe Düzenlemeleri, Amerika Birleşik Devletleri'nde sulama, fidanlık, aydınlatma ve bahçe düzenlemesi malzemelerinin toptan dağıtıcılığında bir numara olur. Tientsin, Çin'de, yeni bir şanzıman fabrikası olan John Deere Tientsin İmalathanesi açılır.

2007 Deere & Company hissedarları, ortak hisse sayısını 1200 milyon hisseye çıkaran ikide birlik bir hisse bölünmesini onaylar. Ningbo, Çin'de yeni bir traktör üretim tesisi satın alınır. Deere & Company çim bakımı, bahçe düzenlemesi, golf sahası ve ilaçlama ürünlerinin lider tedarikçilerinden biri olan LESCO, Inc.'in satın alınmasını tamamlar. John Deere, Ethisphere dergisi tarafından Dünyanın En Etik 100 Şirketi listesine seçilir.

2008 Deere & Company, Çin ve Hindistan'daki inşaat ekipmanları üreticileriyle ortak teşebbüslere girer. Deere, Rusya'da bir dağıtım, değişim parçaları ve eğitim merkezi, Almanya'da bir Avrupa Teknoloji ve Yenilik Merkezi ve Kiev, Ukrayna'da bir pazarlama ofisi kurma planlarını açıklar. John Deere Su işletmesi, şirketin sulama ürünleri üreticisi olan T-Systems International ve Plastro Sulama Sistemleri'ni almasıyla genişler.

2009 Samuel R. Allen, John Deere'ın dokuzuncu CEO'su seçilir. Yeni bir küresel işletme modeli, Dünya Genelinde Tarım Ekipmanları Bölümü ve Dünya Genelinde Ticaret ve Tüketim Ekipmanları Bölümü'nün teknoloji, uzmanlık, deneyim, kanal ve yatırımlarını, Tarım ve Çim Bölümü adı altında tek bir birimde birleştirir. Hindistan'da, Ashok Leyland Limitet ile kepçe ve dört tekerlekli yükleyiciler üretmek için bir ortaklık kurulur.

 

2010 John Deere, bünyesine yeni tesisler ekleyerek Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu pazarlarında şirketin varlığını genişletmeye başlar.  Akıllı çözümler ve gelişmiş mühendislik projelerinin geliştirilmesi için Kaiserslautern’de (Almanya) Avrupa Teknoloji Yenilik Merkezi (ETIC) açılır. Moskova’nın Güneyi  (Rusya) Domodedovo’da, büyük beygir traktör, biçerdöver, inşaat ve ormancılık ekipmanları imalatı için bir montaj fabrikası açılır. Yeni tesis ayrıca John Deere Avrasya Parça Dağıtım Merkezini de barındırmaktadır.

 

2011 Bruchsal’da yeni dekonsolidasyon ve paketleme merkezinin açılması ile yedek parça hizmetlerinin verimlilik ve kapasitesi artar. Bu tesis, John Deere ekipman portföyünün hızlı büyümesi ve bayi siparişlerinin hızlı bir şekilde teslimatını sağlar.

 

2012 John Deere kuruluşunun 175. yıldönümünü kutladı. Yıl, 36.2 Milyar dolarlık satış ve 3.1 Milyar dolarlık bir gelirle sona erdi.

 

2013 John Deere 2. Bölge’de (Avrupa,  BDT,  Kuzey Afrika, Yakın ve Orta Doğu) Tarım ve Çim Bölümü’nün büyük ürün lansmanını Berlin ve Brandenburg’da (Almanya) gerçekleştirdi. Deere & Company 37.8 Milyar dolarlık satış ve 3.5 Milyar dolarlık net gelir ile yılı bir rekorla kapattı.