#8 REASONS TO BUY NOW
#8 ПРИЧИНИ ДА ЗАКУПИТЕ СЕГА!

ГЪВКАВИ ФИНАНСОВИ РЕШЕНИЯ:

 • Толкова индивидуални, колкото сте вие и вашият бизнес
 • Обадете ни се или ни посетете, за да получите своето решение за финансиране, съобразено с вашите възможности. Свържете се с местния дилър на John Deere днес, за да се запознаете с ползите, които гъвкавите финансови решения могат да предложат.

За последните две години серия Т е непобедима при участието си на предизвикателството за комбайни, отправено от John Deere. Наградата от 10 000 евро все още не е спечелена! В различни европейски държави нашите комбайни от серия T се състезават хедер до хедер с еквивалентни конкурентни комбайни в прибирането на една и съща култура… на едно и също поле… в еднакви условия.

РЕВОЛЮЦИОНЕН ПОТОК НА МАТЕРИАЛА

Революционната овършаваща система Tangential Plus осигурява забележително качество на зърното и сламата, както и значителна икономия на гориво.

СЕПАРАТОР TANGENTIAL PLUS

Патентованият сепаратор Tangential Plus има повече отвори и е с напълно объл профил на прътите и напречните ребра. Това води до 10% повече сепариране в сравнение с по-ранните модели.

 1. Плавен “минаващ отгоре” поток на растителната маса за отлично качество на зърното и сламата
 2. Голяма площ за активно сепариране – до 4,0 м², осигуряваща производителност, еквивалентна на тази на хибриден или роторен комбайн
 3. Нисък разход на гориво благодарение на плавния поток на растителната маса
 4. Голяма площ на почистващата система – до 6,30 м²
 5. Нов секционен контрабарабан – бързо преоборудване за друга култура, по-висока производителност, най-добро качество на зърното

ДО 10% ПО-ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Един от най-автоматизираните комбайни на пазара днес. За 2020 г. въвеждаме няколко нови допълнения за подобряване на производителността на жътвата и качеството на зърното.

ICA2 — САМОРЕГУЛИРАЩ СЕ КОМБАЙН

 1. Използвайте системата ICA1, за да настроите комбайна така, че видеокамерите както за недоовършания материал, така и за елеватора за зърно да осигуряват желаното качество на зърното в бункера (начупени зърна и примеси) и ниво на загуби
 2. Включете системата ICA2, за да позволите на комбайна да настройва работата си така, че да поддържа желаното ниво на качество при променящите се условия в полето
 3. Включете системата Harvest Smart, за да регулирате автоматично скоростта на движение на комбайна и да увеличите максимално производителността

Ново за 2020 г.:

Актуализациите на софтуера подобряват допълнително работата на ICA2:

– Системите Harvest Smart и ICA2 си взаимодействат, ако настройките на комбайна достигнат своите граници

– Harvest Smart включва нова многоточкова система от датчици за двигателя и културите за осигуряване на по-бързо време за реакция

ТОЧНИ ДАННИ СЪС СИСТЕМАТА ACTIVE YIELD

90% от операторите не извършват калибриране на добива поради липса на кантар в близост и т.н., което означава, че те работят с точност +/- 15%. Датчиците за добив на S700 автоматично калибрират добива в рамките на 3-4% за осигуряване на високопрецизно земеделие.

Ново за 2020 г.:

– Датчик за влажност от следващо поколение с подобрена точност

– По-прецизен софтуер

Grain Quality

В резултат на скорошни вътрешни изпитания, проведени от John Deere, ние сме изключително уверени в качеството на зърното на S700 и гарантираме, че можете да постигнете под 1% счупени зърна. Ако не, ще ви изплатим парична компенсация за разликата в загубеното зърно*.

НАЧУПЕНИ ЗЪРНА = НЕВИДИМИ ЗАГУБИ

Начупените зърна могат да повлияят на бизнеса ви по много начини:

 1. Санкции или удръжки от цената на продаденото зърно
 2. Ниска кълняемост на семена
 3. Загуби на полето

Първите две не оказват влияние върху приходите на всяко стопанство, но последното засяга всички стопанства. И го прави невидимо. Немски учени** установиха, че до 50% от общото количество начупени зърна в комбайна се озовават в бункера за зърно, а останалите изпадат на полето. Например на 500 хектара пшеница с добив от 8 т/хектар и цена от 160 евро/хектар това може да доведе до загуби от 12 800 евро! Тъй като начупените зърна не покълват, тези загуби няма да оставят “зелени ивици” в полето, така че никога няма да разберете за тях дори ако проверите полето си през следващата година.

Grain Quality

СПРЕТЕ ДА ИЗХВЪРЛЯТЕ ХИЛЯДИ ЕВРО НА ПОЛЕТО В НАЧУПЕНИ ЗЪРНА!

Системата ICA2 автоматично контролира нивото на счупените зърна и прецизно поддържа загубите на зърно в предварително зададени граници, така че да запазвате високо нивото на печалбата. Тя използва две видеокамери в сравнение с подобни системи, които използват само една видеокамера. Така се постига по-високо ниво на точност. Ето защо ние можем да гарантираме качеството на зърното и под 1% счупени зърна.

Бъдещето на увеличаването на печалбите ви е чрез вземане на земеделски решения, основани на данни. Благодарение на нашия безплатен 5-годишен абонамент за JD Link можете да управлявате своя комбайн дистанционно и всичките ви данни ще бъдат съхранени в оперативния център на John Deere за анализ на сеитбооборота на културите и планиране на работата. .

ВКЛЮЧЕН 5 ГОДИНИ БЕЗЖИЧЕН ПРЕНОС НА ДАННИ

Поръчайте пакета за свързаност и ще ви предоставим 5-годишен абонамент за JDLink Connect (предложението е валидно за ограничен период от време). Този пакет с големи възможности включва дистанционен достъп до дисплея и безжичен трансфер на данни. .

Системата за безжичен трансфер на данни ви позволява да прехвърляте карти за добива и влажността и конфигурационни данни (клиент, стопанство, поле, навигационни линии, граници на полета, настройки на Autotrac) между комбайна и оперативния център на John Deere в сайта myjohndeere.com

ВСИЧКИ ВАШИ ДАННИ. ВСИЧКИ ВАШИ УСТРОЙСТВА. НАВСЯКЪДЕ

Всичките ви данни за жътвата се изпращат безжично към оперативния център в сайта myjohndeere.com. Този облачно базиран портал за данни предоставя сигурно съхранение на всички ваши данни за машината, жътвата и полето. Достъпен е в интернет чрез всяко устройство – компютър, таблет или смартфон. .

ВРЪЗКА С ДРУГИ СОФТУЕРИ ЗА СТОПАНСТВОТО

Оперативният център вече е отворен за независими доставчици на софтуер за управление на стопанството. Вече повече от 50 компании са свързали своя софтуер, за да използват данни директно от оперативния център, а други се присъединяват непрекъснато.

ИЗМЕРЕТЕ. СВЪРЖЕТЕСЕ. УПРАВЛЯВАЙТЕ

Measure it. Connect it. Manage it.
700X combine header

НОВ 700X. ХЕДЕР ЗА РАЗЛИЧНИ КУЛТУРИ С НИСКИ ЗАГУБИ

Хедерът 700X осигурява по-добър поток на материала при ниски култури и по-висока надеждност благодарение на новата конструкция на дъното и предпазния съединител..

W300/W400 Series combine
 

W330/W440: КОМПАКТНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Тези леки машини осигуряват впечатляващи характеристики в компактни размери с транспортна ширина само 3 метра.

ПРЕДВЪРШАЧЕН БАРАБАН (PTC) ЗА ДО 20% ПОВЕЧЕ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

 • Вършачен барабан с диаметър 500 мм и 8 шини за отлично качество на зърното
 • Отделен доовършаващ механизъм за повишена производителност
 • Лесно почистване – цялата почистваща система може да бъде разглобена само за 20 минути!
 • Нова голяма кабина – двама души могат да седят удобно един до друг
 • Нов и ергономично проектиран лост за управление
 • AutoTrac Universal за автоматично водене
W300/W400 Series combine
 

СЕРИЯ W: ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА ЗА РЕКОРДНО КРАТКО ВРЕМЕ

Непрекъснато усъвършенствани и подобрявани и с до 12% по-висока производителност, време е да погледнете с нови очи това най-ново поколение сламотръсни комбайни с върхови характеристики.

"ГОЛЯМА ПЛОЩ ЗА АКТИВНО СЕПАРИРАНЕ. ПОЧИСТВАЩА СИСТЕМА С ГОЛЯМ КАПАЦИТЕТ"

 • Нов секционен контрабарабан: бързо преоборудване за друга култура, 12% по-висока производителност при замяна на универсалната приставка на контрабарабана с приставката за дребнозърнести култури в трудни условия
 • Голям вършачен барабан с диаметър 660 мм и 10 шини
 • Голяма площ за активно сепариране до 1,8 м² – сравнима с тази на повечето многобарабанни конкуренти в сегмента
 • Нежно овършаване и плавен поток на материала за отлично качество на зърното и сламата
 • Голяма площ на почистващите сита до 6,30 м²

Нашите експерти извършват обстойна техническа диагностика, като използват фабрично актуализирани списъци за преглед и полеви данни от предходния сезон, които са достъпни изключително за дилърите на John Deere.

Expert Check

EXPERT CHECK

Обстойна проверка преди сезона от сертифицирани техници. Обхваща всичко – от износващи се части до актуализации на софтуера.

Harvesting Professionals

ПРОФЕСИОНАЛИСТИ В ЖЪТВАТА

Специалисти, преминали заводско обучение, са на ваше разположение през целия жътвен сезон, за да ви дадат помощ и съвет.

24 hour parts promise

24 -ЧАСОВА ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

Най-добрата логистична мрежа за резервни части в земеделския бизнес, която изпълнява 97% от поръчките в рамките на 24 часа.

Driver training

ОБУЧЕНИЕ НА ОПЕРАТОРИТЕ

Опреснителни обучения, така че операторите да са напълно в крак с оптимизацията на комбайните от първия ден на жътвения сезон.

* Предлага се само от участващите дилъри на John Deere. Обърнете се към вашия дилър за пълните общи условия или посетете нашата уебстраница за комбайни на адрес www.johndeereinternational.com/BrokenGrainGuarantee

** Feiffer Consult, Harvest Poll, 2005 www.feiffer-consult.de