ขออวยพรให้ปีใหม่นี้เป็นปีแห่งความสุขและความร่มเย็นของทุกคนด้วยจิตวิญญาณของความหวังและการคาดหวังถึงสิ่งที่ดีสำหรับอนาคตที่รออยู่ข้างหน้า John May. CEO, Deere & Company. Video Transcript. Audio: None. Visual: Snow is falling on a snow covered landscape with pine trees in the distance. A John Deere Gator enters from the right and drives across the snow to the left.