Program záruky na spotřebu paliva pro řadu 7R

PROGRAM GARANCE SPOTŘEBY PALIVA 7R
PODROBTE NÁS PŘÍSNÉMU TESTU.

Program záruky na spotřebu paliva pro řadu 7R

Děkujeme,

Váš požadavek bude zpracován a neprodleně Vás kontaktujeme.

OSTATNÍ SLIBUJÍ.
JOHN DEERE GARANTUJE

Pohonné hmoty představují až 50% provozních nákladů, proto se společnost John Deere zavázala snížit spotřebu u celé své řady traktorů a dalších strojů. Proč nás tedy nepodrobit přísnému testu a nepřipojit se k programu garance spotřeby paliva řady traktorů 7R?

Pokud na konci prvního roku vaše průměrná spotřeba paliva během přepravy* překročí naši garantovanou hodnotu, vrátíme vám rozdíl**.

Ale to není vše. Čtěte dál, abyste se seznámili s dalšími výhodami programu garance spotřeby paliva nebo se obraťte na svého prodejce.

ÚSPORA PALIVA:

POUZE JEDEN MŮŽE BÝT NEJLEPŠÍ

Traktor John Deere 7310R má celkovou spotřebu paliva během přepravy nižší než konkurenční stroje1 2 3. Toto nejsou naše slova, k tomuto závěru dospěly testy nezávislé společnosti DLG. Vaše odpovídající úspory mohou za 500 hodin přepravních aplikací dosáhnout až 3 400 EUR.

V programu garance spotřeby paliva John Deere to není pouhý slib. Je to záruka.

JDLINK JE VAŠÍM NÁSTROJEM PRO ŘÍZENÍ.

Díky telematice JDLink máte snadný přístup k podrobným údajům o celkové výkonnosti stroje jako spotřeba paliva, zatížení motoru, průměrné otáčky motoru atd. Můžete tak snadno identifikovat možnosti jak zlepšit efektivitu provozu, popřípadě využít doporučení prodejce John Deere.

A pokud i poté zjistíte, že vaše průměrná spotřeba paliva během přepravy*** na konci prvního roku používání stále přesahuje naši garantovanou hodnotu, vrátíme vám rozdíl. Podle následujícího vzorce: (průměrná spotřeba*** – garantovaná hodnota spotřeby paliva) x hodiny*** x €/l nafty (podle dané země).

POSUŇTE SVÉ DOVEDNOSTI JEŠTĚ NA VYŠŠÍ ÚROVEŇ.

Víme, že jste zkušený řidič. Měli byste však zájem své dovednosti ještě zlepšit? Jako součást programu garance spotřeby paliva pro řadu 7R vám váš prodejce poskytne tipy, které posunou vaše dovednosti na ještě vyšší úroveň.

Dvojnásobná odměna – dvojnásobný zisk

S cílem ocenění nejúspornějších řidičů, vrátíme dvojnásobek za každý ušetřený litr. Pokud bude vaše průměrná spotřeba paliva během přepravy pod naší garantovanou hodnotou. Dvojnásobný zisk pro vás: úspora paliva a dvojnásobné peníze zpět.

Traktory s nejnižší spotřebou paliva a nejlepší řidiči – vítězná kombinace.

SNIŽOVÁNÍ EMISÍ PODLE FIRMY JOHN DEERE

Firma John Deere bere svoji odpovědnost vůči životnímu prostředí velmi vážně. Vždy již roky pracujeme na snižování emisí motorů ještě před tím, než vstoupí v platnost zákonné normy. Přitom používáme nové moderní technologie, které snižují emise, aniž by byl ovlivněn celkový výkon. Emise snižujeme na základě integrovaného přístupu k problému. Celkové emise motoru totiž snižujeme pomocí kombinací dvou principů, chlazené recirkulace výfukových plynů (EGR) a selektivní katalytické redukce (SCR).

Vedle nižší spotřeby paliva traktorů řady 7R je cílem programu garance spotřeby paliva významným způsobem přispět ke snížení vypouštěných emisí, což je dobrá zpráva pro životní prostředí ve vašem okolí.

SLIBY OSTATNÍCH OHLEDNĚ NÍZKÉ SPOTŘEBY PALIVA VYJDOU NAPRÁZDNO.
U FIRMY JOHN DEERE JSOU VÝHODY GARANTOVÁNY.

Tento program bude nabízen od 1. května 2017 do 31. říjen 2017. V tomto časovém období může první majitel do programu přihlásit jakýkoliv nový traktor 7R, který je zakoupený nebo pronajatý v tomto období.

Více informací o programu garance spotřeby paliva pro traktory John Deere řady 7R získáte po vyplnění této odpovědní části. Následně vás bude kontaktovat oficiální prodejce John Deere, který vás bude informovat o celém programu.

* Povinné pole

John Deere International GmbH bude shromažďovat informace, které jste nám poskytli za účelem zpracování vašeho požadavku. Informace budeme sdílet pouze společnostem ve Deere Group, včetně Deere & Company, Deere Units ve Spojených státech, našim prodejním partnerům a poskytovatelů služeb, které poskytují služby pro John Deere International GmbH a Deere & Company (souhrnně "Deere Group").