• (Diğer ülkeler)
  • |
  • Bayi Bul
/ / / / Afet Yardımı

Afet Yardımı

Tarihimiz boyunca, John Deere ihtiyacı olanlara yardım etmeye güçlü bir bağlılık göstermiştir. Özellikle de bir afet gerçekleştiğinde. Yardım ve iyileştirme çabalarımız, büyük işletim birimlerimizin ve büyük bir çalışan varlığımızın olduğu bölgelerde bölgesel, ulusal ve uluslararası afetleri takip eder. Finansman sağlama ve bireysel çalışan katılımı aracılığıyla, insanların hayatlarını ve toplumlarını yeniden kurmalarına yardım ederiz. 


Bunu yapmamızın bir yolu, ihtiyaç anında ailelere ve toplumlara yardımcı olmak konusunda uzun bir geçmişe sahip bir örgütle, Amerikan Kızılhaçı ile birlikte çalışmaktır.


Ayrıca, şirket genelinde bireysel birimler de yerel afet çağrılarına karşılık verir, depo alanlarını bağışlar ve Kızılhaç görevini destekleyen gönüllüler sağlar. Bazı durumlarda, toplumların iyileştirme çabalarına yardımcı olmak için, ekipmanlar geçici olarak insanların kullanımına açılmıştır. 


Çalışanlarımız da, sık sık bireysel bağışlar (genellikle Kurumla uyumludur) ve gönüllülük aracılığıyla John Deere'ın desteğini tamamlayarak hızlandırırlar