• (Diğer ülkeler)
  • |
  • Bayi Bul
/ / / / Uygulamalar

Uygulamalar

Çevreyi korumak, John Deere için yeni bir şey değildir. Sorumlu kaynak yönetiminin şirketimiz, çalışanlarımız, müşterilerimiz ve dünyamız için hayati olduğunu biliyoruz. Bu nedenle faaliyet süreçlerimiz, çevrenin korunmasına karşı bu güçlü bağlılığımızı yansıtıyor. Hava ve su kalitesini sürdüren veya atık eliminasyonunu ya da azaltılmasını sağlayan sistemleri, ayrıca enerji tasarruflu sistemleri sürekli araştırıyoruz. Ve yeni ürünlere, yaklaşımlara veya teknolojilere yatırım yaparken, en elverişli çevresel etkiye sahip olanlara ayrıcalık tanıyoruz.

Öncelikler

Enerji ve Sera Gazları


Hedefler: daha fazla enerji tasarrufu yapmak ve sera gazı (SG) salımlarını düşürmek. 1972'de John Deere, enerji tasarrufu programını başlattı. Daha sonra 2003'te, buna dünya çapında sera gazı envanteri programını ekledik.

 

Sonuçlar: 1972 ile 2006 arasında, enerji tasarrufu programlarımız, dünya çapındaki toplam sera gazı salımlarını bir ton üretim başına %63'e kadar azalttı. Faaliyetlerimizde SG salımlarının risk yönetimini daha iyi yapabilmek ve uygun maliyetli fırsatları belirleyebilmek için, Deere 2007'de ABD Çevre Koruma Ajansı'nın (EPA) İklim Liderleri programına katıldı.

 

2014'e kadar şirketin küresel sera gazı salımını, bir dolar gelir başına %25 düşürmeye yönelik bir hedef belirledik.

 

Su


Su sıkıntısı olan bölgelerdeki üretim birimleri, su kullanımını azaltmayı hedefledi. Tüm üretim birimlerinde, su kullanımı verileri toplandı ve takip edildi. Ve şu anda, ilk proje tasarımında su kullanımını azaltan teknolojilerin dahil edilmesini teşvik ederek, yeni üretim tesislerinin inşaatı için standartlar ve kılavuzlar geliştiriyoruz.

 

Tesis Tasarımı

 

Enerji ve Çevresel Tasarım Yönetimi, LEED, uluslararası kabul görmüş bir yeşil bina sertifika sistemidir. John Deere, yeni tesis inşaatlarında LEED kriterlerini kullanıyor. Aslında, birçok ofis binamız LEED onayı aldı.

 

John Deere bayileri de sürdürülebilir tesisler üzerine odaklanıyor. Örnek: Greensburg, Kansas'ta yeni kurulan bayilik. Bir LEED altın derecesi alan bayilik, tesise güç sağlamak için rüzgar enerjisini kullanıyor. John Deere, etkili enerji ve su kullanımını teşvik etmek için, tesis inşa eden veya tadilat yapan bayilerine tasarım kılavuzları sunuyor.

Tesisler

Sürdürülebilir uygulamalara ve çevre koruyuculuğuna bağlı olduğumuzu söylüyoruz. Ve güçlü çevre politikalarını destekleyerek, iş yaptığımız her yerde tüm düzenlemelere tedbirli bir şekilde riayet ederek, tüm faaliyet planlarımızda çevresel etkiyi göz önünde bulundurarak ve bir atık eliminasyonu kültürü geliştirerek, sözümüzü gerçekleştiriyoruz.

Çevre Yönetimi Sistemi: Çevre politikamız, John Deere Çevre Yönetimi Sistemi aracılığıyla, dünya genelindeki faaliyetlerimizle bütünleşir. Bu sistem, çevresel performansı denetlemek ve ISO14001 standardına göre sürekli geliştirmek için bir dizi belgelenmiş süreci içerir. John Deere'ın dünya genelindeki üretim tesisleri, bu standarda uygun olmalıdır.

Teminat: Her yıl, her John Deere üretim ve parça dağıtım tesisinin müdürü, tesisinin riskleri uygun bir şekilde yönetme ve çalışanlarını ve çevreyi koruma çabalarına dair resmi bir belge sunar. Ayrıca, John Deere Çevre Yönetimi Sistemi ve yerel kanuni şartlara uygunluklarını doğrulamak için, dünya genelindeki tüm üretim tesislerinde üçüncü taraf denetimleri, diğer tesislerde ise iç denetim yürütülür.

İktisap, kira ve mülk satışlarında, tüm çevresel risklerin ve sorumlulukların belirlenmesi ve ölçülmesi için gereken tüm adımların atıldığından emin oluruz. Resmi bir bütünleşme süreci, yeni alınan işletmeleri hızlı bir şekilde John Deere Çevre Yönetimi Sistemi'ne dahil eder.

Küresel çevre uzmanları, şirkete özgü ve yasal şartlar bileşimini ve çok önemli şirket süreç ve prosedürlerini anlamalarını sağlamak için, ciddi bir eğitime tabi tutulur.

Yöneticilerimiz gözetim sağlar. Yönetim Kurulu'nun Şirket Yönetimi Komitesi düzenli olarak çevre, sağlık ve güvenlik sorunlarına ilişkin brifingle bağlantılı olan strateji güncellemelerini alır. Ayrıca, CEO'muzu ve genişletilmiş personeli kapsayan, Küresel Yönetim Konseyi, en az yılda bir, gerekirse daha sık, stratejimizle ilgili bir güncelleme alır. Çevre ve Ürün Sürdürülebilirliği İdari Konseyi, işletmelerimizin başkan vekilleri, desteklerini ve savunmalarını sunar. Çevresel stratejileri uygulamak ve hedeflere ulaşmak için gereken işletme değişikliklerine insani ve finansal kaynaklar sağlarlar.

Tedarikçiler

John Deere çevreye karşı sorumluluğunu yerine getirmek için çalışır. Tedarikçilerimizin de aynısını yapmasını bekleriz. Bu nedenle, çevresel sorumluluklarımızı azaltmak için, önce elverişli kaynak yönetimi üzerine odaklanmış tedarikçileri göz önünde bulundururuz. Tedarikçinin çevreye uygunluğunu denetlemek için, tedarikçi çevre politikaları, standartları, sistemleri ve programları uygulanır.Bu, yüksek riskli tedarikçi programlarını, kısıtlı malzeme politikalarını, satılan ürünlerin uygunluğunu ve  Tedarikçi Davranış Yönetmeliği'ne katılımı içerir.

 

Bunların hepsinin etkili olmasının tek yolu geri dönüşümdür. Üretim tesislerimiz, arazi atıklarını azaltma hedefiyle, geri dönüşüm çabalarını hızlandırırken tedarikçilerimiz de destekleyici olmalıdır. Eğer ürünleri bize geri dönüştürülemeyen paket veya paletlerde gelirse, o zaman hedeflerimize ulaşamayız. Neyse ki hepimiz bu işte beraberiz.

Başarılar

John Deere'ın İspanya şube binasını sarmalayan delme metal dış katman Sürdürülebilir Özelliklerde İnşa Edilen John Deere Iberica Tesisi

John Deere'ın İspanya şube binasını sarmalayan delme metal dış katman, etrafında hava akımı sağlarken, binayı güneşten koruyor.


John Deere'ın Pune, Hindistan'daki fabrikasıSera Gazı Salımlarını Azaltmak için Güneş Kullanmak

John Deere'ın Pune, Hindistan'daki fabrikasına, 2009'da güneş enerjili su ısıtıcısı eklendi ve fabrika enerji kullanımını azaltmak için başka yollar arıyor.

John Deere Çim BakımıGeri Dönüşümü Rutin Haline Getirmek

Çim Bakımı, önceki yıl, arazi atıklarına gönderdiği atığı %80'den daha yüksek bir oranda azalttı ve bir ton üretim başına 46 pound atıktan yalnızca 8 pounda düşürdü.


John Deere Zweibruecken İmalathanesi Geri Dönüşüm Döngüsünü Tamamlamak

John Deere Zweibruecken İmalathanesi'ndeki yeni fabrika döşemesi, geri dönüştürülen kablo yalıtımından yapıldı.

İstatistikler

Nasıl ilerliyoruz? Hedeflerimize ulaşma yolundaki çevre desteğimizi ve ilerleyişimizi gerçek rakamlarla ortaya koymaktan gurur duyuyoruz. Bir göz atın.


Tehlikeli atıklar Toplam atık
Normalleştirilmiş sera gazı salımları Mutlak sera gazı salımları