Privacy en data

Het tabblad “Privacyverklaring Onderneming” bevat John Deere’s wereldwijde beleid ten aanzien van persoonsgegevens en apparatuurgegevens. Op het tabblad “Samenvatting Privacy” is een overzicht te vinden van dit beleid.

 

De “Privacyverklaring Onderneming” is van toepassing op algemene persoonsgegevens en apparatuurgegevens. Daarnaast zijn er nog aanvullende privacyverklaringen afhankelijk van het land, het type gegevens en/of gereguleerde producten of diensten. Links naar deze verklaringen zijn te vinden op het tabblad “Aanvullende Privacyverklaringen”.

 

Tot slot, het tabblad “Contactgegevens” bevat een overzicht met contacten per land waar zakelijke gebruikers terecht kunnen voor aanvullende vragen over ons privacy beleid.

 

 

 

Privacy tabbladen

 

1.  Samenvatting Privacy

 

2.  Privacyverklaring Onderneming

 

3.  Aanvullende Privacyverklaringen

 

4.  Contactgegevens

 

1

Samenvatting privacy

Persoons- en apparatuurgegevens

 

John Deere en haar dochterondernemingen verzamelen contactgegevens, relatiegegevens, transactiegegevens en financiële accountgegevens (gezamenlijk persoonsgegevens) over u op het moment dat u een product of dienst koopt, financiering afneemt, zich registreert op onze websites of op andere wijze interactie met ons heeft. Mogelijk verkrijgen wij persoonsgegevens van derden voor het aanvullen van onze gegevens of het mogelijk maken van transacties.

 

Voor het verzamelen van gegevens kunnen wij gebruik maken van cookies en andere technologieën op het gebied van gegevensverzameling. Indien deze gegevens verband houden met uw persoonsgegevens, behandelen wij deze als persoonsgegevens.

 

Ook kunnen wij gegevens van apparatuur, apparatuurgegevens, verzamelen. Apparatuurgegevens zijn gegevens die gegenereerd of verzameld worden door, of opgeslagen worden op, uw apparatuur of hardware of een toestel waarmee uw apparatuur een interface heeft.

Gebruik en openbaarmaking

Wij gebruiken persoonsgegevens voor meerdere doeleinden, waaronder het leveren van producten, diensten, financiering, klantenservice, productveiligheid, marketing en aanbiedingen en voor onze dagelijkse zakelijke doelen.

 

Over het algemeen wisselen wij geen persoons- of apparatuurgegevens uit met andere bedrijven voor hun eigen gebruik. Mogelijk wisselen wij echter wel persoons- en apparatuurgegevens uit met onze dochterondernemingen, leveranciers , dealers en zakelijke partners, die deze gegevens kunnen gebruiken voor doelen die hierboven vermeld staan en opgenomen zijn op het tabblad "Privacyverklaring Onderneming". Ook kunnen wij persoons- en apparatuurgegevens verschaffen aan bedrijven die diensten voor ons uitvoeren. Tevens kunnen wij persoons- en apparatuurgegevens openbaar maken indien de wet dit vereist of in verband met de verkoop van ons bedrijf, of een deel daarvan.

Uw keuzes

U kunt de gegevens die u aan ons verschaft beperken. Ook kunt u de communicatie-uitingen die u van ons ontvangt beperken, door contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens of de gegevens op het tabblad "Contactgegevens".

Overige informatie

Wij beschikken over een formeel programma op het gebied van gegevensbeveiliging voor de bescherming van persoons- en apparatuurgegevens.

 

Wij kunnen persoons- en apparatuurgegevens naar de VS of naar andere landen overdragen, maar respecteren altijd uw privacy.

 

Voor aanvullende informatie over onze privacygebruiken, verwijzen wij u naar het tabblad "Privacyverklaring onderneming" of kunt u contact met ons opnemen.

Hoe kunt u ons bereiken

John Deere GmbH & Co. KG
Region 2 Sales & Marketing Center
Datenschutzbeauftragter
John-Deere-Straße 70
68163 Mannheim, Germany


Telephone: +49 621 829 - 01
Fax:  +49 621 829-45-8300


E-Mail: R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com

 

2

Privacybeleid van het bedrijf

Deze privacyverklaring licht toe hoe John Deere en haar dochterondernemingen persoons- en apparatuurgegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken. Deze verklaring geeft tevens antwoord op specifieke vragen die u mogelijk hebt over de privacy en veiligheid van verzamelde informatie en gegevens. Indien u meer vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen via
R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com.

 

Deze verklaring is van toepassing op persoons- en apparatuurgegevens die door John Deere en haar dochterondernemingen worden verzameld, gebruikt en openbaar gemaakt. Daarnaast zijn er aanvullende privacyverklaringen van toepassing. Om te beginnen verschaft John Deere financiële en verzekeringsproducten waarvoor over het algemeen aanvullende persoonsgegevens verzameld dienen te worden. Privacyverklaringen die betrekking hebben op dergelijke producten kunt u vinden op het tabblad "Aanvullende privacyverklaringen". Tevens kunnen John Deere en haar dochterondernemingen over de hele wereld over aanvullende privacyverklaringen beschikken op grond van naleving van lokale wetgeving. Landspecifieke privacyverklaringen kunt u tevens vinden op het tabblad "Aanvullende privacyverklaringen". Tot slot worden producten van John Deere gedistribueerd middels ons netwerk van John Deere-dealers en -distributeurs, zelfstandig beheerde en bestuurde bedrijven, die mogelijk een eigen privacybeleid hebben.

 

1.       Soorten informatie en gegevens die wij verzamelen

2.       Hoe John Deere informatie en gegevens verzamelt

3.       Hoe John Deere informatie en gegevens (de "doelen") gebruikt

4.       Waarom John Deere informatie en gegevens openbaar maakt

5.       Cookies en vergelijkbare verzameltechnologieën

6.       Functies van 'vertel een vriend'

7.       Uw keuzes

8.       Toegang en correctie

9.       Veiligheid van informatie en gegevens

10.    Overdracht van informatie en gegevens naar andere landen

11.    Privacybeleid van derden

12.    Privacy van kinderen

13.    Forums, productreviews en andere openbare gebieden

14.    Sollicitanten

15.    Wijzigingen aan deze verklaring

16.    Hoe kunt u ons bereiken

1. Soorten informatie en gegevens die wij verzamelen

John Deere en haar dochterondernemingen verzamelen "persoonsgegevens" en "apparatuurgegevens".

 

Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om u te identificeren, vinden of benaderen. Deze hebben tevens betrekking op andere gegevens over u die wij samenvoegen met uw persoonsgegevens. John Deere en haar dochterondernemingen verzamelen de volgende soorten persoonsgegevens:

 

 • Contactgegevens die ons in staat stellen om u te identificeren en met u te communiceren, zoals uw naam, telefoonnummer, gebruikersnaam, postadres, e-mailadres en taalvoorkeur.
 • Relatiegegevens op grond waarvan wij begrijpen wie u bent en wat u wilt om u producten en diensten aan te bieden die u mogelijk interessant vindt, zoals gegevens op het gebied van eigendom, boerderij of bedrijf, uw algemene locatie en andere demografische gegevens.
 • Transactiegegevens over hoe uw interactie is met ons, onze dealers en zakenpartners, waaronder aankopen, inlichtingen en klantenaccounts.
 • Financiële accountgegevens die nodig zijn om uw aankoop te kunnen verwerken, zoals uw creditcardgegevens en gegevens over het financieren en leasen van apparatuur.

 

Apparatuurgegevens zijn gegevens die gegenereerd of verzameld worden door, of opgeslagen worden op, uw apparatuur of hardware of een toestel waarmee uw apparatuur een interface heeft. Apparatuurgegevens hebben onder meer betrekking op de locatie van uw apparatuur, het aantal motoruren van uw apparatuur, gegevens omtrent de operatie van apparatuur (zoals de hoeveelheid gebruikte brandstof) en diagnostische gegevens over de apparatuur.

2. Hoe John Deere informatie en gegevens verzamelt

Rechtstreeks van u:

Wij verzamelen rechtstreeks persoonsgegevens van u. Wij vragen u om persoonsgegevens (bijv. contactgegevens en relatiegegevens) op het moment dat u interactie met ons hebt, zoals tijdens het registreren op onze websites, het aanmelden voor een nieuwsbrief of doen van een aankoop. Ook kunnen wij aanvullende relatiegegevens van externe gegevensverstrekkers verzamelen voor het aanvullen van ons bestand en het verkrijgen van een beter inzicht in onze klanten, of van social media sites, zoals Facebook, indien u "Ik vind dit leuk" aanklikt op onze pagina's of lid wordt van onze communities. Tevens verzamelen wij persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze mobiele applicaties of contact met ons opneemt, bijvoorbeeld in het kader van klantenservice.

 

Van onze dochterondernemingen, dealers en andere zakenpartners:

Als u een product koopt of least, of financiering afneemt, verzamelen wij persoonsgegevens (bijv. transactiegegevens en financiële accountgegevens) van onze dealers en financiële dochterondernemingen. Tevens kunnen wij persoonsgegevens van derden verkrijgen (zoals bij het verkrijgen van kredietgegevens of het verifiëren van door u verstrekte gegevens) voor het verwerken van uw aankoop of het verstrekken van financiering.

 

Van onze website:

Als u online interactie met ons hebt, maken wij gebruik van cookies en andere technologische middelen om gegevens over uw computer en uw gebruik van onze website en applicaties te verzamelen. Op het moment dat deze gegevens verband houden met uw contactgegevens, behandelen wij deze gegevens als persoonsgegevens. Voor meer informatie over cookies en andere technologieën verwijzen wij u naar het onderstaande deel "Cookies en vergelijkbare verzameltechnologieën"

 

Van uw apparatuur:

Indien de instellingen van uw apparatuur het toelaten, verzamelen wij gegevens over uw apparatuur of toestellen via de dienst JDLink™ Telematics Service, Service ADVISOR™, of vergelijkbare diensten. Tevens kunnen wij locatiegegevens krijgen van uw smartphone of ander toestel dat de locatie aangeeft. Indien deze gegevens verband houden met uw contactgegevens, behandelen wij deze gegevens als persoonsgegevens.

3. Hoe John Deere informatie en gegevens (de "doelen") gebruikt

John Deere gebruikt persoons- en apparatuurgegevens voor meerdere doeleinden, waaronder:

 

 • Klantenservice: voor het plaatsen van orders voor producten of diensten en voor andere diensten die met uw order te maken hebben, zoals productlevering, onderhoud, garantie, financiering, leasen en kredietdiensten;
 • Product- en klantenondersteuning: voor het leveren van ondersteuning, waaronder het beheren en bewaken van de staat van uw machines, voor het leveren van upgrades en communicatie op het gebied van productverbeteringsprogramma's, en voor diagnostiek en reparatie, productveiligheid en het terugroepen van producten;
 • Marketing: voor het verschaffen van communicatie over en aanbiedingen voor producten en diensten van John Deere of onze dealers, leveranciers en partners, waaronder aanbiedingen op grond van uw interesses, persoonlijke en zakelijke eigenschappen en locatie;
 • Enquêtes en promotionele evenementen: voor het uitvoeren van enquêtes, opinieonderzoeken, sweepstakes, wedstrijden, loyaliteitsprogramma's en andere promotionele evenementen;
 • Geschiktheid: om vast te stellen of u geschikt bent voor bepaalde producten, diensten of aanbiedingen;
 • Communicatie: voor het verschaffen van informatie die u mogelijk interesseert, zoals John Deere-nieuws, bedrijfstijdschriften (zoals het Britse The Furrow en Homestead), catalogi, aankondigingen, herinneringen en technische service bulletins; en
 • Beheren van onze dagelijkse bedrijfsbehoeften: zoals betalingsverwerking en financieel accountmanagement, productontwikkeling, productveiligheid, contractmanagement, websitebeheer, beheer van webforums, uitvoeren van orders of contracten, analyse, fraudepreventie, ondernemingsbestuur, rapportage en juridische naleving.

4. Waarom John Deere informatie en gegevens openbaar maakt

John Deere is zich bewust dat u mogelijk niet wilt dat wij persoons- en apparatuurgegevens aan derden verstrekken voor hun eigen marketingdoeleinden. Wij beperken de uitwisseling van persoons- en apparatuurgegevens op de volgende manier:

 

 • Wij kunnen persoons- en apparatuurgegevens uitwisselen met onze dochterondernemingen, geautoriseerde John Deere-dealers en -distributeurs, leveranciers en zakelijke partners die deze kunnen gebruiken voor bovenstaande doelen.
 • Ook kunnen wij met onze service providers persoons- en apparatuurgegevens uitwisselen om namens ons hun doelen te halen. Onze service providers dienen op grond van de wet of het contract de informatie en gegevens te beschermen en deze uitsluitend volgens onze instructies te gebruiken.
 • Wij kunnen persoons- en apparatuurgegevens openbaar maken indien nodig voor het beïnvloeden van een verkoop of overdracht van bedrijfsvermogen, voor het handhaven van onze rechten, beschermen van ons eigendom, of beschermen van de rechten, het eigendom of de veiligheid van anderen, of indien nodig voor het ondersteunen van externe auditing, naleving en functies op het gebied van ondernemingsbestuur. Tevens zullen wij persoons- en apparatuurgegevens openbaar maken indien de wet dit vereist, zoals in het geval van een reactie op een dagvaarding, waaronder aan rechtshandhavingsinstanties en rechtbanken in de Verenigde Staten en andere landen waarin wij opereren.

 

Merk op dat wij ook over u informatie en gegevens, welke niet tot de persoon te herleiden zijn, openbaar kunnen maken. Wij kunnen bijvoorbeeld rapporteren publiceren die samengevoegde en statistische gegevens over onze klanten en apparatuur bevatten. Deze rapporten bevatten geen gegevens die de ontvanger in staat stelt om contact met u op te nemen, u te vinden of u te identificeren.

5. Cookies en vergelijkbare verzameltechnologie├źn

Als u onze website bezoekt of onze mobiele applicaties gebruikt, verzamelen wij op geautomatiseerde wijze bepaalde gegevens door het gebruik van technologieën, zoals cookies, pixel tags, instrumenten op het gebied van browser analyse, server logs en web beacons.

 

Als u onze website bezoekt, bijvoorbeeld, plaatsen wij cookies op uw computer. Cookies zijn tekstbestandjes die door websites naar uw computer of ander apparaat met internetaansluiting gestuurd worden om uw browser te identificeren of om gegevens of instellingen in uw browser op te slaan. Door middel van cookies zijn wij in staat u te herkennen bij terugkomst. Tevens ondersteunen zij bij het bieden van een klantspecifieke ervaring en het opsporen van bepaalde vormen van fraude.

 

John Deere maakt gebruik van Flash Cookies (ook bekend als lokaal opgeslagen objecten), Microsoft Silverlight en vergelijkbare technologieën voor het personaliseren en verbeteren van uw online ervaringDe applicatie Adobe Flash Player maakt een snelle ontwikkeling van dynamische inhoud, zoals videoclips en animatie, mogelijk. Flash cookies (en vergelijkbare applicaties) maken gebruik van een technologie voor het onthouden van instellingen, voorkeuren en gebruik die vergelijkbaar is met die van browser cookies, maar deze worden beheerd door een andere interface dan degene die door uw web browser geleverd wordt.  Voor het beheren van Flash en Silverlight cookies verwijzen wij u naar de website van Adobe en Microsoft.

 

Pixel tags en web beacons zijn kleine grafische afbeeldingen die op webpagina's of in onze e-mails geplaatst worden, waardoor wij vast kunnen stellen of u een bepaalde actie uitgevoerd hebt. Als u deze pagina's bezoekt of een e-mail opent of er op klikt, leggen de pixel tags en web beacons deze actie vast. Door deze middelen kunnen wij de respons op onze communicatie-uitingen meten en onze webpagina's en aanbiedingen verbeteren.

 

Wij verzamelen veel verschillende soorten informatie op basis van cookies en andere technologieën. Wij kunnen bijvoorbeeld informatie verzamelen over het apparaat dat u gebruikt om toegang tot onze website te krijgen,het type besturingssysteem dat u gebruikt, het soort browser, domein, en andere systeeminstellingen, maar ook de taal waar uw systeem gebruik van maakt en het land en de tijdszone waarin uw apparaat zich bevindt. Ook kunnen onze server logs het IP-adres, of afgeleide van het apparaat dat u gebruikt om toegang tot internet te krijgen, vastleggen. Een IP-adres is een unieke vorm van identificatie die door apparaten gebruikt wordt om elkaar op internet te identificeren en met elkaar te communiceren. Tevens kunnen wij gegevens verzamelen over de website die u bezocht voordat u naar John Deere ging en de website die u bezoekt na het verlaten van onze site.

 

In veel gevallen worden de gegevens die wij aan de hand van cookies en andere middelen verzamelen uitsluitend gebruikt op een manier die niet naar de persoon herleidt, zonder verwijzing naar persoonsgegevens. Wij gebruiken de gegevens die wij over website gebruikers verzamelen bijvoorbeeld om onze websites te verbeteren en om inzicht te krijgen in patronen op het gebied van websiteverkeer.

 

In sommige gevallen voegen wij de gegevens die wij aan de hand van cookies en andere technologieën verzamelen wel samen met uw persoonsgegevens. Bovendien, indien de instellingen van uw mobiele apparaten met locatie-indicatie het voor onze mobiele applicaties mogelijk maken om locatiegegevens te verzamelen, zullen wij automatisch deze gegevens verzamelen. Deze verklaring regelt hoe wij al deze gegevens gebruiken als wij deze samenvoegen met uw persoonsgegevens.

 

John Deere heeft relaties met externe reclamebedrijven voor de tracking en rapportage op het gebied van web processing. Deze externe reclamebedrijven kunnen cookies op uw computer zetten, zodat zij gerichte reclame kunnen plaatsen. Deze externe reclamebedrijven dienen tijdens dit proces geen persoonsgegevens te verzamelen en als onderdeel van dit proces verstrekken wij geen persoonsgegevens aan hen.

6. Functies van 'vertel een vriend'

Op onze websites biedt John Deere de functionaliteit 'vertel een vriend'. Indien u gebruik maakt van deze functie, sturen wij uw vriend(in) automatisch een eenmalige e-mail met de door u aangegeven informatie en nodigen wij hem of haar uit om de website te bezoeken. John Deere gebruikt deze informatie uitsluitend om deze eenmalige e-mail te versturen en slaat deze informatie niet op.

7. Uw keuzes

U kunt de gegevens die u aan John Deere verschaft beperken. U kunt tevens de communicatie-uitingen beperken die John Deere richting u doet. Om u af te melden voor marketing e-mails, gaat u naar onze website en maakt u uw keuze kenbaar aan de betreffende contactpersoon op het gebied van privacy. Ook kunt u zich afmelden voor toekomstige marketing e-mails door te klikken op 'uitschrijven', onderaan de marketing e-mails die u van ons ontvangt.

 

Wees u echter bewust dat ook indien u geen marketingmateriaal meer wenst te ontvangen, wij mogelijk nog wel contact met u op dienen te nemen in verband met belangrijke transactiegegevens over uw account of uw apparatuur. Zelfs als u geen marketing e-mails meer wenst te ontvangen, zullen wij u bijvoorbeeld nog steeds een bevestiging sturen als u iets via onze website koopt of als het gaat om communicatie over productveiligheid.

 

U kunt uw cookie-voorkeuren instellen en het gebruik van cookies en andere vergelijkbare verzameltechnologieën uitzetten door aanpassing van de instellingen in uw browser of interface. Iedere browser en interface is anders, dus ga voor meer informatie over cookie-voorkeuren en andere mogelijke privacyinstellingen naar de sectie "help" van uw browser of interface.

 

U kunt instellen hoe uw mobiele apparaat en mobiele browser locatiegegevens uitwisselen met John Deere, maar ook hoe uw mobiele browser met cookies en verwante technologieën omgaat door aanpassing van de privacy- en veiligheidsinstellingen van uw mobiele apparaat. Voor het aanpassen van uw instellingen verwijzen wij u naar de aanwijzingen van uw mobiele service provider of de fabrikant van uw toestel.

 

U kunt er ook voor kiezen om geen apparatuurgegevens met John Deere uit te wisselen. Om dit in te stellen, kunt u inloggen op de JDLink website en het online Telematica-systeemcontract uitzetten of een John Deere-dealer verzoeken om de dienst JDLink op uw apparaat te beëindigen. Wees u bewust dat indien u de dienst JDLink beëindigt, u geen toegang meer hebt tot apparatuurgegevens. Daarnaast kan John Deere u geen producten of diensten leveren waarvoor een telematica-toegang nodig is, zoals de diensten van Deere Fleet Care en Service ADVISOR™ Remote-aansluitingen voor diagnostische en software updates.

 

Mocht u vragen hebben over uw keuzes of wilt u hulp bij het afmelden, neem dan via e-mail contact op met R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com. U kunt ons tevens per post bereiken op het adres dat vermeld staat in het onderstaande deel Hoe kunt u ons bereiken Mocht u ons een brief sturen, vermeld dan uw naam, adres, e-mailadres en gegevens over de soorten communicatie die u niet langer wenst te ontvangen.

8. Toegang en correctie

John Deere voldoet aan de toepasselijke juridische voorschriften om u te voorzien in uw recht op het raadplegen van uw persoonsgegevens en het doen van verzoeken tot het corrigeren en verwijderen van deze persoonsgegevens. Indien u over een online account beschikt, kunt u hierop inloggen en bepaalde gegevens die u aan ons verstrekt hebt raadplegen en bijwerken. Ook houdt John Deere zich aan wetgeving die van toepassing is op toegang, correctie en verwijdering. Indien u hulp wilt bij het bijwerken of verwijderen van uw persoonsgegevens, kunt u via e-mail contact met ons opnemen via R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com. U kunt ons tevens per post bereiken op het adres dat vermeld staat in het onderstaande deel Hoe kunt u ons bereiken Mocht u ons een brief sturen, vermeld dan uw naam, adres, e-mailadres en gedetailleerde gegevens over de gewenste wijziging.

9. Veiligheid van informatie en gegevens

John Deere heeft een programma voor veiligheid van informatie en gegevens geïmplementeerd dat beschikt over administratieve, technische en fysieke controlemechanismen die bedoeld zijn om persoons- en apparatuurgegevens redelijkerwijs te beveiligen. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van encryptie-technologie die binnen de branche gebruikelijk is voor het beveiligen van uw financiële accountgegevens en andere gevoelige persoonsgegevens op het moment dat deze verzameld en via internet verstuurd worden.

10. Overdracht van informatie en gegevens naar andere landen

Het hoofdkantoor van Deere & Company is gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika en haar dochterondernemingen bevinden zich in verschillende landen over de hele wereld. Persoons- en apparatuurgegevens kunnen geraadpleegd worden door, of overgedragen worden naar, de Verenigde Staten of naar onze dochterondernemingen en dataprocessors elders in de wereld, mits het doel is opgenomen in deze privacyverklaring. Bij het raadplegen of overdragen van persoons- en apparatuurgegevens houden wij ons aan wetgeving die van toepassing is. Bovendien beschermen wij de privacy en veiligheid van persoons- en apparatuurgegevens, ongeacht de locatie van verwerking of opslag.

11. Privacybeleid van derden

Deze privacyverklaring heeft uitsluitend betrekking op het gebruik en de openbaarmaking van informatie en gegevens door John Deere. Andere websites die u mogelijk via deze website kunt raadplegen beschikken over een eigen privacybeleid en -gebruiken. Onze zelfstandige dealers, leveranciers en zakenpartners hebben tevens hun eigen privacybeleid en -gebruiken. Wij raden u aan om kennis te nemen van de privacyverklaring van alle derden voordat u hen gegevens verschaft of gebruik maakt van een aanbod of aanbieding.

12. Privacy van kinderen

De website en applicaties van John Deere zijn niet bedoeld om persoonsgegevens van kinderen te verzamelen. Indien u denkt dat uw kind gebruik maakt van onze website, neem dan contact met ons op via R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com, zodat wij ongepaste gegevens kunnen onderzoeken en verwijderen.

13. Forums, productreviews en andere openbare gebieden

Op onze website vindt u forums en andere gebieden waar u publiekelijk productreviews kunt plaatsen, met anderen kunt communiceren en media-inhoud kunt plaatsen. Lees voor het plaatsen op deze locaties aandachtig de "Algemene voorwaarden" die van toepassing zijn. Bij het plaatsen op publieke locaties heeft u geen privacyrechten. Alle gegevens die u plaatst zijn beschikbaar voor iedereen met een internetaansluiting en vermelde persoonsgegevens kunnen door anderen gelezen, verzameld en gebruikt worden. Indien u bijvoorbeeld uw e-mailadres bij een productreview vermeldt, kunt u ongevraagd berichten toegestuurd krijgen. Wees voorzichtig bij het plaatsen van persoonsgegevens.

 

14. Sollicitanten

Indien u bij John Deere gesolliciteerd hebt, worden de persoonsgegevens die bij uw sollicitatie verstrekt zijn voor wervingsdoeleinden en andere doeleinden met betrekking tot de interne personeelsafdeling gebruikt.

 

15. Wijzigingen aan deze verklaring

Af en toe kan deze privacyverklaring gewijzigd worden om nieuwe of andere privacygebruiken op te nemen. Bij een belangrijke wijziging van deze privacyverklaring treft u een bericht op onze homepage. Indiende wijziging in belangrijke mate invloed heeft op de manier waarop eerder verzamelde persoonsgegevens gebruikt of openbaar gemaakt worden, ontvangt u mogelijk ook een bericht over deze wijziging.

 

16. Hoe kunt u ons bereiken

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over onze privacygebruiken of deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op. U kunt ons online bereiken via R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com. Ook kunt u ons per post bereiken, waarbij deze gericht is aan:

 

John Deere GmbH & Co. KG
Region 2 Sales & Marketing Center
Datenschutzbeauftragter
John-Deere-Straße 70
68163 Mannheim, Germany


Telephone: +49 621 829 - 01
Fax:  +49 621 829-45-8300

 

 

 

Ook kunt u het tabblad "Contactgegevens" bekijken voor contactgegevens voor het land waarin u zich bevindt.

3

4

Contactgegevens

GLOBAL PRIVACY OFFICE:
       Privacy Manager
       Office of Corporate Compliance
       Deere & Company
       One John Deere Place 
       Moline, Illinois 61265-8098

       PrivacyManager@JohnDeere.com
 
NORTH AMERICA:
México/Centroamérica

Privacy Manager - Mexico
Alejandro Ortega 
Blvd. Díaz Ordaz número 500
Colonia La Leona, Código Postal 66210

San Pedro Garza García, Nuevo León MEXICO

  

USA/Canada
Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
Deere & Company
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265-8098 USA

PrivacyManager@JohnDeere.com
 
LATIN AMERICA & CARIBBEAN:
      Industrias John Deere Argentina SA,
      E-Marketing Department,
      John Orsetti 481, (S2152CFA)
      Grenadier Baigorria,
      Province of Santa Fe – Argentina
 
EUROPE:
      

     John Deere GmbH & Co. KG
     Region 2 Sales & Marketing Center
     Datenschutzbeauftragter
     John-Deere-Straße 70
     68163 Mannheim, Germany

     Telephone: +49 621 829 - 01 
     Fax:  +49 621 829-45-8300

     R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com
 
AFRICA:
       Privacy Manager
       Center for Global Business Conduct
       Deere  & Company
       One John Deere Place
       Moline, Illinois 61265-8098 USA

       PrivacyManager@JohnDeere.com
 
MIDDLE EAST – Near & Middle East:
      Deere & Company European Office
      Data Protection Officer
      John-Deere-Strasse 70
      68163 Mannheim, Germany
      Telephone: (0621) 829 - 01
      Fax: (0621) 829-45-8300 

      R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com
 
ASIA:
       Privacy Manager
       Center for Global Business Conduct
       Deere  & Company
       One John Deere Place
       Moline, Illinois 61265-8098 USA

       PrivacyManager@JohnDeere.com
 
AUSTRALIA & NEW ZEALAND:
       John Deere Limited - Head Office
       166-170 Magnesium Drive
       Deere  & Company
       Crestmead, Queensland 4132, AUSTRALIA

       Australia:
       Free call: 1800 800 981 / Phone: +61 7 3802 3222
       New Zealand:
       Free call: 0800 303 100

Laatst bijgewerkt: 1 juli 2014