Yksityisyydensuoja ja tiedot

Yrityksen Tietosuojakäytäntö –välilehti sisältää John Deeren yleisen henkilökohtaisten tietojen ja koneiden tietoja koskevan käytännön. Tiivis yhteenveto käytännöstä on saatavilla Yhteenveto Tietosuojakäytännöstä –välilehdellä.

 

Yleisen Yrityksen Tietosuojakäytännön lisäksi henkilökohtaisiin tietoihin ja koneiden tietoihin sovelletaan maasta, tietotyypistä ja tuotteiden tai palveluiden tyypistä riippuen muitakin tietosuojakäytäntöjä. Linkit näihin käytäntöihin ovat saatavilla Muita Tietosuojakäytäntöjä –välilehdellä.

 

Yhteystiedot –välilehti sisältää maakohtaiset ja yritysten yhteystiedot, joiden kautta voi saada lisätietoja yksityisyydensuojakäytännöistämme.

 

1.  Yhteenveto Tietosuojakäytännöstä

 

2.  Yrityksen Tietosuojakäytäntö

 

3.  Muita Tietosuojakäytäntöjä

 

4.  Yhteystiedot

1

Yhteenveto Tietosuojakäytännöstä

Henkilökohtaiset tiedot ja Koneen tiedot

John Deere ja sen hallinnassa olevat konserniyhtiöt keräävät Yhteystietoja, Suhdetietoja, Tapahtumatietoja ja Tilitietoja (yhteisesti Henkilökohtaiset tiedot) asiakkaalta, kun asiakas hankkii tuotteita tai palveluita, hankkii rahoitusta, rekisteröityy Web-sivustoihin tai on muuten yhteydessä John Deereen. John Deere voi hankkia henkilökohtaisia tietoja kolmansilta osapuolilta täydentämään tietoja tai tapahtumien suorittamiseksi.

John Deere voi kerätä tietoja Evästeillä ja Muilla Tiedonkeruutekniikoilla. Näitä tietoja pidetään Henkilökohtaisina tietoina, jos ne liitetään Henkilökohtaisiin tietoihin.

John Deere voi myös kerätä Koneen tietoja laitteistosta. Koneen tiedot ovat tietoja, joita laitteistosi tai laitteistosi kanssa yhteydessä olevat laitteet luovat, keräävät tai tallentavat.

Käyttö ja siirtäminen

Henkilökohtaisia tietoja käytetään erilaisiin Käyttötarkoituksiin, kuten tuotteiden, palveluiden, rahoituksen, asiakastuen, tuoteturvallisuuden, markkinoinnin ja kampanjoiden toimittamiseen sekä liiketoimintatarkoituksessa.

 

Henkilökohtaisia tietoja ja Koneen tietoja ei yleisesti jaeta muiden yritysten kanssa niiden omaan käyttöön. Henkilökohtaisia tietoja ja Koneen tietoja voidaan kuitenkin jakaa konserniyhtiöiden, toimittajien, liikekumppanien ja edustajien kanssa, jotka voivat käyttää tietoja edellä mainittuihin Käyttötarkoituksiin ja jotka on kuvattu Yrityksen Tietosuojakäytäntö -välilehdessä. Henkilökohtaisia tietoja ja Koneen tietoja voidaan antaa myös yrityksille, jotka suorittavat palveluita John Deerelle. Henkilökohtaisia tietoja ja koneen tietoja voidaan luovuttaa mikäli laki sitä edellyttää tai yrityksen osan tai koko yrityksen kaupan yhteydessä.

Asiakkaan vaihtoehdot

Asiakas voi rajoittaa John Deerelle toimitettavia tietoja. Asiakas voi myös rajoittaa asiakkaalle lähetettävää viestintää ottamalla yhteyttä John Deereen alla olevien yhteystietojen tai Yhteystiedot-välilehden avulla.

Muut tiedot

Henkilökohtaisia tietoja ja Koneen tietoja suojataan muodollisella tietoturvaohjelmalla.

 

Henkilökohtaisia tietoja ja Koneen tietoja voidaan siirtää Yhdysvaltoihin ja muihin maihin, mutta asiakkaan yksityisyyttä suojataan aina.

 

Saat lisätietoja tietosuojakäytännöistä Yritykset Tietosuojakäytäntö -välilehdestä tai ottamalla yhteyttä John Deereen.

Yhteyden ottaminen

Deere & Company European Office
Tietosuojajohtaja / Data Protection Officer
John-Deere-Strasse 70
68163 Mannheim, GERMANY

R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com

2

Yrityksen Tietosuojakäytäntö

Tässä Tietosuojakäytännössä kuvataan, miten John Deere ja sen hallinnassa olevat konserniyhtiöt keräävät, käyttävät ja luovuttavat Henkilökohtaisia tietoja ja Koneen tietoja. Näissä tiedoissa vastataan myös kerättyjen tietojen luottamuksellisuutta ja yksityisyyttä koskeviin kysymyksiin. Jos sinulla on kysyttävää, ota John Deereen yhteyttä osoitteessa
R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com.

 

Tämä Tietosuojakäytäntö koskee Henkilökohtaisia tietoja ja Koneen tietoja, joita John Deere ja sen hallinnassa olevat konserniyhtiöt keräävät, käyttävät ja luovuttavat. Muutkin tietosuojatiedot voivat olla voimassa. John Deere esimerkiksi tarjoaa talous- ja vakuutustuotteita, jotka yleensä edellyttävät Henkilökohtaisten lisätietojen keräämistä. Kyseisiin tuotteisiin liittyvät tietosuojatiedot ovat Muut tietosuojatiedot -välilehdessä. John Deerellä ja sen maailmanlaajuisesti hallinnoimilla konserniyhtiöillä voi myös olla muita tietosuojakäytäntöjä paikallisten lakien edellytysten mukaan. Myös maakohtaiset tietosuojatiedot ovat Muut tietosuojatiedot -välilehdessä. John Deeren tuotteet toimitetaan John Deere edustajien ja -jälleenmyyjien välityksellä. Nämä ovat yksityisessä omistuksessa ja hallinnassa olevia yrityksiä, joilla voi olla omat tietosuojatiedot.

 

1.       Kerättyjen tietojen tyyppi

2.       Tavat, joilla John Deere kerää tietoja

3.       Tavat, joilla John Deere käyttää tietoja ("Käyttötarkoitus")

4.       Syyt, miksi John Deere luovuttaa tietoja

5.       Evästeet ja muut vastaavat keruutekniikat

6.       Tell-A-Friend-toiminnot

7.       Asiakkaan vaihtoehdot

8.       Käsitteleminen ja korjaaminen

9.       Tietojen turvallisuus

10.    Tietojen siirto muihin maihin

11.    Kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöt

12.    Lasten yksityisyys

13.    Foorumit, tuotearvostelut ja muut julkiset alueet

14.    Työnhakijat

15.    Muutokset näihin tietoihin

16.    Yhteyden ottaminen

1. Kerättyjen tietojen tyyppi

John Deere ja sen hallinnoimat konserniyhtiöt keräävät "Henkilökohtaisia tietoja" ja "Koneen tietoja".

 

Henkilökohtaiset tiedot ovat tietoja, joilla asiakas voidaan tunnistaa tai paikallistaa tai joiden avulla asiakkaaseen voidaan ottaa yhteyttä. Niihin sisältyvät myös muut Henkilökohtaisiin tietoihin liitettävät tiedot. John Deere ja sen hallinnoimat konserniyritykset keräävät seuraavanlaisia Henkilökohtaisia tietoja:

 

 • Yhteystiedot , joiden avulla asiakas voidaan tunnistaa ja asiakkaaseen voidaan ottaa yhteyttä, kuten nimi, puhelinnumero, käyttäjätunnus, postiosoite, sähköpostiosoite ja kieliasetus.
 • Suhdetiedot , jotka selventävät, kuka asiakas on ja mitä hän haluaa, jotta voidaan tarjota häntä kiinnostavia tuotteita ja palveluita, kuten omaisuus-, tila- tai yritystiedot, yleinen sijainti ja muut demografiset tiedot.
 • Tapahtumatiedot siitä, miten asiakas on yhteydessä John Deereen, edustajiin ja yrityskumppaneihin, kuten hankinnat, kyselyt ja asiakastilit.
 • Tilitiedot joita tarvitaan hankinnan toteuttamiseen, kuten luottokorttitiedot ja tiedot laitteiden rahoitus- ja leasing-toimista.

 

Koneen tiedot ovat tietoja, joita laitteistosi tai laitteistosi kanssa yhteydessä olevat laitteet luovat, keräävät tai tallentavat. Koneen tietoja ovat muun muassa laitteen sijainti, laitteen käyttötuntien määrä, laitteen toimintaan liittyvät tiedot (kuten käytetty polttoainemäärä) ja laitteen vianmääritystiedot.

2. Tavat, joilla John Deere kerää tietoja

Suoraan asiakkaalta:

John Deere kerää Henkilökohtaisia tietoja suoraan asiakkaalta. John Deere kysyy asiakkaalta Henkilökohtaisia tietoja (esimerkiksi yhteystietoja ja suhdetietoja), kun asiakas on yhteydessä John Deereen, kuten rekisteröidyttäessä Web-sivustoihin, tilattaessa uutiskirje tai tehtäessä hankinta. John Deere voi kerätä muita suhdetietoja kolmannen osapuolen tiedontarjoajalta, joka täydentää John Deeren tietoja ja auttaa ymmärtämään asiakkaita, tai sosiaalisen median sivustoista, kuten Facebookista, jos asiakas "tykkää" John Deeren sivuista tai liittyy yhteisöön. Henkilökohtaisia tietoja kerätään myös, kun asiakas käyttää mobiilisovelluksia tai ottaa John Deereen yhteyttä, esimerkiksi asiakaspalvelua varten.

 

Hallinnassa olevilta konserniyhtiöiltä, jälleenmyyjiltä ja muilta liiketoimintakumppaneilta:

Kun asiakas hankkii tai liisaa tuotteen tai hankkii rahoitusta, John Deere kerää Henkilökohtaisia tietoja (kuten tapahtumatietoja ja tilitietoja) jälleenmyyjiltä ja rahoituskonserniyrityksiltä. John Deere voi myös kerätä Henkilökohtaisia tietoja kolmansilta osapuolilta (kuten luottotietojen hakeminen tai annettujen tietojen tarkistaminen), jotta hankinta voidaan suorittaa tai rahoitus voidaan myöntää.

 

Web-sivustosta:

Jos asiakas on yhteydessä John Deereen verkossa, John Deere käyttää evästeitä ja muita teknisiä työkaluja, joilla kerätään tietoja asiakkaan tietokoneesta ja Web-sivuston ja sovellusten käyttämisestä. Näitä tietoja käsitellään Henkilökohtaisina tietoina, kun ne liitetään yhteystietoihin. Lisätietoja evästeistä ja muista tekniikoista on kohdassa Evästeet ja muut vastaavat keruutekniikat. below.

 

Laitteista:

Jos asiakkaan laitteen asetukset sallivat sen, John Deere kerää Koneen tietoja laitteista JDLink™ Telematics -palvelun, Service ADVISORin™ tai muiden vastaavien palveluiden kautta. John Deere voi myös vastaanottaa sijaintitietoja asiakkaan älypuhelimesta tai muusta sijainnin tunnistavasta laitteesta. Näitä tietoja käsitellään Henkilökohtaisina tietoina, jos ne liitetään yhteystietoihin.

3. Tavat, joilla John Deere käyttää tietoja ("Käyttötarkoitus")

John Deere käyttää Henkilökohtaisia tietoja ja Koneen tietoja useisiin käyttötarkoituksiin, kuten seuraavat:

 

 • Asiakaspalvelu: tuote- tai palvelutilaukset ja muut tilaukseen liittyvät palvelut, kuten tuotteen toimittaminen, ylläpito, takuuhuolto, rahoitus, leasing ja luottopalvelut;
 • Tuote- ja asiakastuki: tuen toimittaminen, kuten koneiden kunnon tarkkailu ja hallinta, päivitysten ja tuoteparannusohjelman tietoliikenteen tarjoaminen sekä vianmääritys ja korjaaminen, tuoteturvallisuus ja takaisinkutsu;
 • Markkinointi: toimittaa John Deere -tuotteiden ja -palveluiden tai edustajien, toimittajien ja kumppaneiden yhteydenpitoa ja tarjouksia, kuten kiinnostuksen kohteisiin, Henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, yrityksen ominaisuuksiin ja sijaintiin liittyviä tarjouksia;
 • Tutkimukset ja markkinointitapahtumat: tutkimusten, kyselyiden, arvontojen, kilpailuiden, asiakasuskollisuusohjelmien ja muiden markkinointitapahtumien järjestäminen;
 • Oikeutus: sen määrittäminen, onko asiakas oikeutettu tiettyihin tuotteisiin, palveluihin tai tarjouksiin;
 • Viestintä:asiakasta kiinnostavien tietojen toimittaminen, kuten John Deere -uutiset, yrityksen aikakausilehdet (esimerkiksi The Furrow ja Homestead), kuvastot, ilmoitukset, muistutukset ja teknisen huollon tiedotteet; ja
 • Liiketoiminnan tarpeiden hallinta: kuten maksujen käsittely ja tilinhallinta, tuotekehitys, tuoteturvallisuus, sopimuksenhallinta, Web-sivuston hallinta, Web-foorumin hallinta, tilauksen tai sopimuksen täyttäminen, analysointi, petoksen estäminen, yrityksen hallinta, raportointi ja lakien noudattaminen.

4. Syyt, miksi John Deere luovuttaa tietoja

John Deere ymmärtää sen, ettei asiakas välttämättä halua John Deeren antavan Henkilökohtaisia tietoja ja Koneen tietoja kolmansille osapuolille niiden markkinointia varten. John Deere rajoittaa Henkilökohtaisten tietojen ja Koneen tietojen jakamista seuraavasti:

 

 • John Deere voi jakaa Henkilökohtaisia tietoja ja Koneen tietoja omien konserniyhtiöiden, liikekumppanien ja toimittajien kanssa sekä valtuutettujen John Deere -edustajien ja -jälleenmyyjien kanssa, jotka voivat käyttää niitä edellä mainittuun Käyttötarkoitukseen.

 

 • John Deere voi myös jakaa Henkilökohtaisia tietoja ja Koneen tietoja palveluntarjoajiensa kanssa, jotta ne täyttäisivät käyttötarkoituksen John Deeren puolesta. Palveluntarjoajat ovat lain tai sopimuksen nojalla velvollisia suojaamaan tietoja ja käyttämään niitä vain John Deeren ohjeiden mukaisesti.

 

 • John Deere voi julkaista Henkilökohtaisia tietoja tai Koneen tietoja tarvittaessa yrityksen omaisuutta myytäessä tai siirrettäessä, omia oikeuksia valvottaessa, omaisuutta suojattaessa tai muiden oikeuksia, omaisuutta tai turvallisuutta suojattaessa tai tarpeen mukaan tukemaan ulkoista valvontaa, määräystenmukaisuutta ja yrityksen hallintatoimia. John Deere julkaisee myös Henkilökohtaisia tietoja ja Koneen tietoja, jos laki edellyttää sitä, kuten vastauksena haasteeseen. Tämä koskee viranomaisia ja tuomioistuimia Yhdysvalloissa ja muissa toimintamaissa.

 

Huomaa, että John Deere voi julkaista asiakasta koskevia tietoja, jotka eivät ole tunnistettavissa. John Deere voi esimerkiksi julkaista raportteja, joissa on tiettyjä koottuja tietoja ja tilastotietoja asiakkaista ja laitteista. Näissä raporteissa ei ole tietoja, joiden avulla vastaanottaja voisi ottaa asiakkaaseen yhteyttä tai paikallistaa tai tunnistaa asiakkaan.

5. Evästeet ja muut vastaavat keruutekniikat

Kun asiakas vierailee John Deeren Web-sivustossa tai käyttää sen mobiilisovelluksia, John Deere kerää tiettyjä tietoja automaattisesti käyttäen tekniikoita, kuten evästeitä, kuvapistemerkintöjä, selaimen analyysityökaluja, palvelinlokeja ja verkkojäljitteitä (web beacon).

 

Esimerkiksi kun asiakas vierailee John Deeren Web-sivustossa, hänen tietokoneeseensa sijoitetaan evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita Web-sivustot lähettävät tietokoneeseen tai muihin Internet-yhteydessä oleviin laitteisiin selaimen tunnistamiseksi tai tietojen tai asetusten tallentamiseksi selaimeen. Evästeiden avulla asiakas tunnistetaan hänen palatessaan. Niiden avulla käyttökokemusta voidaan mukauttaa ja tunnistaa tietynlaisia petoksia.

 

John Deere käyttää Flash-evästeitä (paikallisia tunnistettuja objekteja), Microsoft Silverlightia ja vastaavia tekniikoita asiakkaan online-kokemuksen mukauttamiseen ja parantamiseen. Adobe Flash Player on sovellus, jolla voidaan nopeasti kehittää dynaamista sisältöä, kuten videoleikkeitä ja animaatiota. Flash-evästeet (ja vastaavat sovellukset) käyttävät teknologiaa muistamaan asetuksia ja käyttöä selaimen evästeiden kaltaisesti, mutta niitä hallitaan toisenlaisen käyttöliittymän kuin Web-selaimen kautta. Flash- ja Silverlight-evästeiden hallinta on kuvattu Adoben ja Microsoftin sivustoissa.

 

Kuvapistemerkinnät ja verkkojäljitteet ovat pieniä graafisia kuvia, jotka on sijoitettu Web-sivuston sivuille tai sähköpostiviesteihin ja joiden avulla John Deere voi määrittää, onko tietty toimi suoritettu. Kun käytät näitä sivuja tai avaat tai napsautat sähköpostiviestiä, kuvapistemerkinnät tai verkkojäljitteet luovat ilmoituksen kyseisestä toimesta. Näiden työkalujen avulla John Deere voi mitata vastetta viestintäänsä ja parantaa Web-sivuja ja kampanjoita.

 

John Deere kerää erilaisia tietoja evästeistä ja muista tekniikoista. John Deere voi kerätä tietoja asiakkaan laitteesta, jolla Web-sivustoa käytetään, käyttöjärjestelmän tyypistä, selaimen tyypistä, toimialueesta ja muista järjestelmäasetuksista sekä järjestelmän käyttämästä kielestä ja laitteen sijaintimaasta ja aikavyöhykkeestä. John Deeren palvelinlokit voivat myös kirjata Internet-yhteyttä käyttävän laitteen IP-osoitteen tai johdannaisen. IP-osoite on yksilöllinen tunniste, jolla laitteet tunnistavat toisensa ja viestivät Internetissä. John deere voi myös kerätä tietoja asiakkaan vierailemasta Web-sivustosta ennen John Deeren sivustoon tulemista ja Web-sivustosta, johon siirrytään sivustosta poistuttaessa. .

 

Monissa tapauksissa evästeillä ja muilla työkaluilla kerättyjä tietoja käytetään vain ei-tunnistettavalla tavalla ilman viittausta Henkilökohtaisiin tietoihin. John Deere käyttää esimerkiksi Web-sivuston käyttäjistä saatuja tietoja Web-sivustojen optimoimiseen ja Web-sivuston liikennekuvioiden tunnistamiseen.

 

Joissakin tapauksissa evästeillä ja muulla teknologialla kerättyjä tietoja liitetään Henkilökohtaisiin tietoihin. Jos asiakkaan sijainnin tunnistavan laitteen asetukset sallivat mobiilisovellusten kerätä sijaintitietoja, ne kerätään automaattisesti. Nämä tietosuojatiedot käsittelevät tapoja, joilla tietoja käytetään, kun ne liitetään Henkilökohtaisiin tietoihin.

 

John Deerellä on yhteyksiä kolmansien osapuolten markkinointiyrityksiin, jotka suorittavat Web-käsittelyn seurannan ja raportoinnin. Nämä kolmannet markkinointiyritykset voivat sijoittaa evästeitä asiakkaan tietokoneeseen, jotta ne voivat lähettää kohdennettuja mainoksia asiakkaalle. Näiden kolmannen osapuolen markkinointiyritysten ei tule kerätä Henkilökohtaisia tietoja, eikä John Deere anna niille Henkilökohtaisia tietoja osana tätä prosessia.

6. Tell-A-Friend-toiminnot

John Deere tarjoaa tell-a-friend-toiminnon Web-sivustoissaan. Jos asiakas päättää käyttää tätä toimintoa, John Deere lähettää ystävälle yhden sähköpostiviestin niillä tiedoilla, jotka asiakas antaa, ja kutsuu hänet vierailemaan Web-sivustossa. John Deere käyttää näitä tietoja ainoastaan tämän yhden sähköpostiviestin lähettämiseen, eikä tietoja säilytetä.

7. Asiakkaan vaihtoehdot

Asiakas voi rajoittaa John Deerelle toimitettavia tietoja. Asiakas voi myös rajoittaa John Deeren asiakkaalle lähettämää viestintää. Jos asiakas ei halua markkinointisähköpostiviestejä, hän voi vierailla John Deeren Web-sivustossa ja ilmoittaa asiasta kyseiselle yksityisyysyhteystiedolle. Asiakas voi myös lopettaa tulevien markkinointisähköpostiviestien vastaanottamisen napsauttamalla lähetettyjen sähköpostiviestien alareunassa olevaa tilauksen lopettamislinkkiä.

 

Huomaa, että vaikka asiakas estää markkinointimateriaalin lähettämisen, John Deeren on ehkä silti otettava yhteyttä tärkeissä tiliä tai laitetta koskevissa tapahtumatiedoissa. Vaikka asiakas esimerkiksi estää markkinointisähköpostiviestit, John Deere silti lähettää vahvistuksen, kun asiakas ostaa jotain Web-sivustosta, sekä tuoteturvallisuusilmoituksia.

 

Asiakas voi hallita evästeasetuksia ja estää evästeiden ja vastaavien keruutekniikoiden käyttämisen säätämällä selaimen tai käyttöliittymän asetuksia. Kaikki selaimet ja käyttöliittymät ovat erilaisia. Tarkista evästeasetukset ja muut saatavilla olevat yksityisyysasetukset selaimen tai käyttöliittymän Ohje-osassa.

 

Asiakas voi hallita tapaa, jolla mobiililaite ja mobiiliselain jakavat sijaintitietoja John Deeren kanssa, sekä tapaa, jolla mobiiliselain käsittelee evästeitä ja vastaavia tekniikoita, säätämällä mobiililaitteen yksityisyys- ja tietosuoja-asetuksia. Katso asetusten säätämisohjeet mobiilioperaattorin tai laitteen valmistajan ohjeista.

 

Asiakas voi myös estää Koneen tietojen jakamisen John Deerelle. Tämä tehdään joko kirjautumalla JDLink-sivustoon ja kieltämällä Telematics System Contract -sopimus tai pyytämällä John Deere -edustajaa lopettamaan koneen JDLink-palvelu. Huomaa, että jos asiakas peruuttaa JDLink-palvelun, asiakas ei enää saa käyttöönsä Koneen tietoja. John Deere ei myöskään voi tarjota asiakkaalle tuotteita ja palveluita, jotka edellyttävät telemaattista käyttöä, kuten Deere Fleet Care -palveluita ja Service ADVISOR™ -etäyhteyttä vianmääritystä ja ohjelmistopäivityksiä varten.

 

Jos sinulla on kysyttävää vaihtoehdoista tai jos tarvitset apua estämisessä, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteessa R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com. Voit myös kirjoittaa seuraavassa Yhteyden ottaminen -osassa oleviin osoitteisiin. Jos lähetät John Deerelle kirjeen, anna nimesi, osoitteesi, sähköpostiosoitteesi ja tiedot niistä viestinnöistä, joita et halua vastaanottaa. .

8. Käsitteleminen ja korjaaminen

John Deere soveltuvia lakeja koskien mahdollisuuttasi käyttää, korjata ja poistaa Henkilökohtaisia tietoja. Jos asiakkaalla on online-tili, hän saattaa voida kirjautua tiliin ja käyttää ja päivittää tiettyjä John Deerelle annettuja tietoja. Jos tarvitset apua Henkilökohtaisten tietojen käytössä tai poistamisessa, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteessa 2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com.Voit myös kirjoittaa seuraavassa How to Contact Us -osassa oleviin osoitteisiin. Jos lähetät John Deerelle kirjeen, anna nimesi, osoitteesi, sähköpostiosoitteesi ja tiedot niistä muutoksista, jotka haluat tehdä.

9. Tietojen turvallisuus

John Deere on toteuttanut tietosuojausohjelman, jossa on hallinnallisia, teknisiä ja fyysisiä hallintatoimia, joilla kohtuullisesti suojataan Henkilökohtaisia tietoja ja Koneen tietoja. John Deere esimerkiksi käyttää alan standardin mukaista salaustekniikkaa suojaamaan tilitietoja ja muita luottamuksellisia Henkilökohtaisia tietoja, kun niitä kerätään ja lähetetään Internetin välityksellä.

10. Tietojen siirto muihin maihin

Deere & Companyn pääkonttori sijaitsee Yhdysvalloissa, ja sen hallinnoimat konserniyhtiöt ovat eri maissa ympäri maailman. Henkilökohtaisia tietoja ja Koneen tietoja voidaan käyttää Yhdysvalloissa tai lähettää Yhdysvaltoihin tai John Deere n hallinnoimiin konserniyhtiöihin ja tietojenkäsittelijöille muualla maailmassa tietosuojatiedoissa kuvatussa Käyttötarkoituksessa. Kun John Deere käyttää tai lähettää Henkilökohtaisia tietoja ja Koneen tietoja, se tehdään voimassa olevien lakien mukaisesti. John Deere suojaa Henkilökohtaisten tietoja ja Koneen tietojen yksityisyyttä ja tietoturvaa niiden käsittely- tai tallennuspaikasta riippumatta.

11. Kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöt

Nämä tietosuojatiedot koskevat vain John Deeren suorittamaa tietojen käyttöä ja luovuttamista. Muut Web-sivustot, joihin voi olla pääsy tästä Web-sivustosta, voi olla omat tietosuojakäytäntönsä ja -toimintatapansa. John Deeren yksityisillä edustajilla, toimittajilla ja liiketoimintakumppaneilla on omat tietosuojakäytäntönsä ja -toimintatapansa. John Deere kehottaa asiakasta tutustumaan kaikkien kolmansien osapuolten tarjoamiin tietosuojatietoihin, ennen kuin asiakas antaa niille tietoja tai hyödyntää tarjousta tai kampanjaa.

12. Lasten yksityisyys

John Deeren Web-sivustoa ja sovelluksia ei ole tarkoitettu keräämään Henkilökohtaisia tietoja lapsilta. Jos epäilet, että lapsesi käyttää Web-sivustoamme, ota yhteyttä osoitteeseen R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com jotta John Deere voi tutkia ja poistaa epäasialliset tiedot.

13. Foorumit, tuotearvostelut ja muut julkiset alueet

John Deeren Web-sivustossa on foorumi ja muita alueita, joissa asiakas voi julkisesti julkaista tuotearvosteluita, viestiä muiden kanssa ja lähettää mediasisältöä. Ennen näille alueille kirjoittamista asiakkaan tulee lukea Käyttöehdot huolellisesti. Julkisissa kirjoituksissa ei ole yksityisyysoikeuksia. Kaikki asiakkaan julkaisemat tiedot ovat kenen tahansa Internet-käyttäjän käytettävissä ja julkaisussa olevat Henkilökohtaiset tiedot ovat muiden luettavissa, kerättävissä ja käytettävissä. Jos asiakas esimerkiksi julkaisee sähköpostiosoitteensa tuotearvostelun yhteydessä, hän voi saada viestejä, joita ei ole pyydetty. Asiakkaan tulee julkaista Henkilökohtaisia tietoja varovasti.

 

14. Työnhakijat

rekrytointiin ja muihin sisäisiin henkilöstöresurssitarkoituksiin.

 

15. Muutokset näihin tietoihin

Tätä Tietosuojakäytäntöä voidaan ajoittain päivittää vastaamaan uusia tietosuojatoimintatapoja. Kotisivulle tulee ilmoitus, kun tietosuojatiedot ovat oleellisesti muuttuneet. Jos muutokset merkittävästi muuttavat tapaa, jolla aiemmin kerättyjä Henkilökohtaisia tietoja käytetään tai julkaistaan, asiakkaalle voidaan ilmoittaa asiasta myös lähetettävällä ilmoituksella.

 

16. Yhteyden ottaminen

Ota John Deereen yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää tai kommentteja tästä Tietosuojakäytännöstä tai tietosuojatoimintatavoistamme. Saat John Deeren yhteyttä sähköpostitse osoitteessa R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com. Voit myös lähettää postia osoitteeseen:

 

Deere & Company European Office

Tietosuojajohtaja / Data Protection Officer

Deere & Company

John-Deere-Strasse 70

Moline, Illinois 61265-8089 USA

68163 Mannheim, GERMANY

 

3

4

Yhteystiedot

GLOBAL PRIVACY OFFICE:
       Privacy Manager
       Office of Corporate Compliance
       Deere & Company
       One John Deere Place 
       Moline, Illinois 61265-8098

       PrivacyManager@JohnDeere.com
 
NORTH AMERICA:
México/Centroamérica

Privacy Manager - Mexico
Alejandro Ortega 
Blvd. Díaz Ordaz número 500
Colonia La Leona, Código Postal 66210

San Pedro Garza García, Nuevo León MEXICO

  

USA/Canada
Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
Deere & Company
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265-8098 USA

PrivacyManager@JohnDeere.com
 
LATIN AMERICA & CARIBBEAN:
      Industrias John Deere Argentina SA,
      E-Marketing Department,
      John Orsetti 481, (S2152CFA)
      Grenadier Baigorria,
      Province of Santa Fe – Argentina
 
EUROPE:
      

     John Deere GmbH & Co. KG
     Region 2 Sales & Marketing Center
     Datenschutzbeauftragter
     John-Deere-Straße 70
     68163 Mannheim, Germany

     Telephone: +49 621 829 - 01 
     Fax:  +49 621 829-45-8300

     R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com
 
AFRICA:
       Privacy Manager
       Center for Global Business Conduct
       Deere  & Company
       One John Deere Place
       Moline, Illinois 61265-8098 USA

       PrivacyManager@JohnDeere.com
 
MIDDLE EAST – Near & Middle East:
      Deere & Company European Office
      Data Protection Officer
      John-Deere-Strasse 70
      68163 Mannheim, Germany
      Telephone: (0621) 829 - 01
      Fax: (0621) 829-45-8300 

      R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com
 
ASIA:
       Privacy Manager
       Center for Global Business Conduct
       Deere  & Company
       One John Deere Place
       Moline, Illinois 61265-8098 USA

       PrivacyManager@JohnDeere.com
 
AUSTRALIA & NEW ZEALAND:
       John Deere Limited - Head Office
       166-170 Magnesium Drive
       Deere  & Company
       Crestmead, Queensland 4132, AUSTRALIA

       Australia:
       Free call: 1800 800 981 / Phone: +61 7 3802 3222
       New Zealand:
       Free call: 0800 303 100

Päivitetty viimeksi: 7.1.2014